Vil ha enda et boligprosjekt inn i skråningen: - Urealistisk, mener Brotorvet-utbygger

IKKE REALISERBART: Bamble boligutvikling vil utnytte skråningen enda mer, men det vil hverken Brotorvet eiendom eller kommunen. Illustrasjonen er utarbeidet av EIKR Arkitektur og Landskap AS.

IKKE REALISERBART: Bamble boligutvikling vil utnytte skråningen enda mer, men det vil hverken Brotorvet eiendom eller kommunen. Illustrasjonen er utarbeidet av EIKR Arkitektur og Landskap AS.

Artikkelen er over 1 år gammel

BAMBLE: Bamble boligutvikling foreslår enda flere boliger i skråningen på vestsiden av Brotorvet, men hverken kommunens administrasjon eller Brotorvet eiendom gir det noen særlig sjanse.

DEL

Bamble boligutvikling, ved Ole Aarrestad, har engasjert EIKR Arkitektur og Landskap AS til å lage en plan for eiendommene som ligger ved foten av skråningen mot Grindbakken-bygget.

I forbindelse med detaljreguleringen av Brotorvet vest, som nå skal til 2.-gangs behandling, ligger dette ved som et innspill til saken. Bamble boligutvikling benytter samtidig anledningen til å advare mot planen og leilighetsutbyggingen som fremmes av Brotorvet-eierne.

– Området er velegnet til konsentrert bebyggelse, men slik planene foreligger i dag, vil det få betydelige negative innvirkninger på eksisterende og framtidig ny bebyggelse i området. Innvirkningen på lys og solforhold til forslagsstillers bebyggelse MÅ studeres nøye og er ikke godt nok dokumentert i oversendt materiale. Det er viktig at ny bebyggelse bidrar til å bedre bystrukturen i området, og bidrar til berikelse framfor å ytterligere forverre denne, slik bygging av Brotorvet kjøpesenter gjorde, heter det i innspillet fra EIKR og Bamble boligutvikling.

Planlegger 76 leiligheter innen 2020

Naboer bekymret

Ytterligere tre naboer gir uttrykk for det samme i sitt innspill til planen, og frykter for verdiforringelse av deres eiendommer. Krabberødstrand vel, ved leder Knut Schüller, gir for øvrig også sin støtte til Bamble boligutviklings innspill om at høyden på leilighetsbyggene til Brotorvet Eiendom bør reduseres.

Det er nå opp til politikerne å vurdere hvorvidt innspillene skal tas hensyn til, men administrasjonen på sin side vil ha igjennom planene slik de ligger, kun med noen små justeringer. I innstillingen avviser de også at Bamble boligutvikling/EIKR sine innspill bør innarbeides i planen.

Hovedargumentene er at det vanskelig lar seg gjøre med veiløsningen som er skissert i planene. Videre at byggegrensen mot det andre boligprosjektet blir for liten.

Brotorvet Eiendom kan ikke se at prosjektet er realiserbart slik det er tegnet. De gjør det også klart at de ikke vil vike fra den fire meters byggegrensen som ligger i planen.

– Byggegrensene som ligger inne i planforslaget er satt i samarbeid med Bamble kommune. Vi anser det på bakgrunn av tomtens størrelse og utforming som urealiserbart å få til en slik utnyttelse av tomten. I tillegg vil det være vanskelig å oppfylle tekniske krav til blant annet brannforskriften og TEK17, skriver de.

Enorm interesse

Boligprosjektet i regi av Brotorvet-eierne har fått navnet Solsiden Terrasse. Foreløpig har det ikke vært mye å vise fram til potensielle kjøpere, men interessen har vært stor. Heidi Solvang i Eiendomsmegler 1 forteller at hele 200 har meldt sin interesse for prosjektet så langt.

– Det er helt fantastisk. Mange er generert via nettsiden som er opprettet, og mange har også kommet innom standen vår på brotorvet og prøvesittet utsikten her, forteller hun.

De folkevalgte i Bamble har siden første presentasjon om planene uttrykt seg svært positive til prosjektet.

Statens vegvesen har stilt spørsmål ved støybildet for de øverste leilighetene, men dette forsikres ivaretatt av forslagsstiller. Ingen offentlige regionale berørte myndigheter har for øvrig noen vesentlige merknader til planene.

Artikkeltags