Gå til sidens hovedinnhold

Vil ha betingelser som sikrer 260 000 elbiler

SKIEN: Regjeringen er opptatt av å omstille til et lavutslippssamfunn og har sendt et rundskriv til kommunene som går på elbiler. - Dette er meget vagt, hvorfor kan de ikke legge fram krav som vil være framtidsrettet?

Det uttaler Geir Elsebutangen, styreleder i Vestfold og Telemark elbilforening.

Han har lest igjennom rundskrivet sendt ut denne måneden av Kommunal- og moderniseringsdepartementet, det er titulert: "Etablering av ladepunkter og ladestasjoner for elbiler - forholdet til plan- og bygningsloven mv."

Økning til 260 000 elbiler

Departementet framhever at Norge ved inngangen av året hadde 260 000 elpersonbiler, en kraftig økning fra tidligere. Økningen vil fortsette og følgelig vil behovet for ladepunkter og ladestasjonen stige.

Departementet påpeker at ladestasjon-etablering må vurderes i forhold til arealplan og arealformål. Ladestasjoner må være en del av den tekniske utrustningen til parkeringsplasser.

Via plan- og bygningsloven bør kommunene sikre nok ladestasjoner.

Plasseringen kan i tillegg berøre bestemmelser i vegloven, naboloven, jernbaneloven og kirkeloven.

Et problem

Elsebutangen er klar på at det har vært et problem for selskaper som vil etablere hurtigladere at den kommunale saksbehandlingen har vært langdryg, uforutsigbar og ulik fra kommune til kommune.

- Elbilforeningen har sammen med Virke servicehandel jobbet politisk opp mot Kommunal- og moderniseringsdepartementet for å sikre enklere og raskere etablering av ladestasjoner rundt omkring i Norge. Det er derfor bra at departementet med dette skrivet bekreftet at saken jobbes med, uttrykker Elsebutangen.

- Rundskrivet slår fast at «normallading på parkeringsplass» er en del av den nødvendige tekniske utrustningen. Dette kan forenkle etableringen, og hovedregelen er altså at man kan etablere normalladere alle steder som er avsatt til parkeringsareal.

- Det er mer uklart om man med dette rundskriv får løst problemet med langvarig saksbehandling for etablering av hurtigladestasjoner i kommune-Norge. Derfor er det viktig at departementet varsler at de vil vurderer om det er mulig å forenkle reglene i plan- og bygningslovens for etablering av ladestasjoner.

Innen 2050

Departementet forteller i bakgrunnen for henvendelsen til kommunene at "regjeringen har som mål å redusere ikke-kvotepliktige klimagassutslipp med minst 50-55 prosent innen 2030 sammenlignet med 2005-nivå, og at Norge skal bli et lavutslippssamfunn innen 2050".

Denne omstillingen gjør det nødvendig å ha et spesielt fokus på kommunenes samfunnsutvikling.