Gå til sidens hovedinnhold

Vil ha bedre folkehelse

SKIEN: En portal kan styrke arbeidet med folkehelsa. Kommunen er villig til å bidra med 100 000 kroner.

Det går fram at en sak som snart kommer til utvalg for klima, miljø og byutvikling.

Klimagassutslipp

Utgangspunktet for saken er at selskapet Nasjonalt kompetansesenter for miljø og helse ble etablert i fjor. Støtte til dette arbeidet er ansett å være viktig og en egen portal er ønsket. Det er meningen at denne skal være en database/nettside med en samlet oversikt over data innenfor miljø og helse.

Portalen skal blant annet synliggjøre utviklingstrekk og resultater knyttet til reduksjon av klimagassutslipp.

Dataene vil bli hentet inn fra Statistisk sentralbyrå, flere direktoratet, Folkehelseinstituttet og industriparken, for å nevne noen.

Mer fra Porsgrunn

Saken har vært diskutert i Grenlandssamarbeidet, og det er enighet om å gå videre med den.

I alt er finansieringsbehovet på én millioner kroner.

Kommunedirektør/rådmann Karin Finnerud er altså positiv og er klar på at en portal vil samle og sikre informasjon og gjøre den tilgjengelig.

Det estimeres med at Porsgrunn kommune vil bidra med 250 000 kroner.