Det handler om et privat kloakkanlegg som ble oppført i 1979 i Prestegårdsvegen i Lunde. Opprinnelig var det tre husstander koblet til dette anlegget, senere har det blitt ni. Anlegget består av en pumpekum og en pumpeledning over elva Østeråa. Pumpeledningen er tilkoblet det kommunale avløpsnettet på andre siden ved Lunde 10-årige skole.

Gammelt og utslitt

Nå drøye 40 år senere trenger det oppgradering. Det ble ikke minst tydelig sist vinter. Da stoppet pumpen og kloakk kom opp i kjelleren til Trygve Fjågesund.

– Da kunne jeg ha blitt møtt av kloakk i utgangsdøra. Heldigvis kom jeg hjem akkurat når det skjedde, og fikk avverget det meste med å spyle med hageslangen, forteller han. Men det kom kloakk på badet og i kjelleren.

De ni husstandene ber om at kommunen overtar drift og vedlikehold av avløpsanlegget (pumpestasjon og pumpeledning til kommunal avløpsledning).

Enstemmig avslag

Saken blir nå behandlet og går sin gang i det kommunale systemet. Saken kom på sakskartet dagen før samfunnsutviklingsutvalget skulle ha sitt møte 22. oktober.

Innstillingen til kommunedirektøren var negativ:

– Kommunen kan ikke overta det private eksisterende avløpsanlegget i dets nåværende tilstand.

SU-utvalget var 100 prosent enige, og det ble enstemmig vedtatt. Nå skal saken opp i neste kommunestyremøte, 10. november.

Et nytt tilbud

Nå kommer beboerne i Prestegårdsveien med et nytt forslag de håper kommunen kan godta. De oppgraderer hele anlegget av egen lomme, men håper at kommunen kan stå for drift og vedlikehold.

Hvor mye det vil koste er foreløpig uklart, før det har vært en befaring og et anslag.

– Noen hundre tusen, anslår Christian Skugstad, talsmann for beboerne. Sammen med Trygve Fjågesund, Simen Settendal, Hans Olav Bastiansen og Dag Henning Hermansen er noen av dem samlet på Bjervamoen trevare for en prat med TA.

Kommunen opererer med et langt høyere anslag i sine sakspapirer:

En løsning med kommunal oppgradering av pumpestasjonen vil ha en kostnad på ca. 110 000 kroner per husstand, total kostnad for oppgradering til kommunal standard vil da være på en million kroner.

Det blir møtt med hoderisting.

– Vi fatter ikke hvordan de kan komme slike tall, det er helt ubegripelig.

Kommunen foreslår også en løsning med privat oppgradering (med enklere standard). Det vil mest sannsynlig ligge i området 15 000–20 000 kroner per husstand, med sannsynlig total kostnad mellom 135 000–180 000 kroner.

– Da kan kommunen overta

TA har ikke lyktes med å få kontakt med saksbehandler Silje Haugane, men assisterende rådmann Eva Rismo sier at det er et ønske om en løsning i saken, og at de har en dialog.

En total oppgradering av kloakkanlegget vil endre saken, slår hun fast.

– Da kan kommunen overta, men vi kan ikke gjøre det med et 40 år gammelt anlegg. Blir det totalt oppgradert er det helt ok, sier hun.

– Forsømt del

Naboene i Prestegårdsveien føler at de bor i en forsømt del av kommunen, vanntrykket i øverste del er også dårlig. Fra før sliter de med dårlig internett (det er ikke kommunens skyld), det er ikke gatelys, og en undergang til skolen ble det aldri noe av.

– Vi bor i det som i kommuneplanen defineres som et sentrumsnært område, hadde vi bodd helt avsides hadde det vært noe helt annet. Vi føler vi bor i en forsømt del av kommunen. Det toppet seg med det anlegget, og nå må vi skrike ut.

Beboerne påpeker også at de i 40 år har betalt fulle kommunale avgifter, selv om de har et privat kloakkanlegg.

– Det har ikke kostet dem en krone. De har fått penger fordi andre har gjort jobben, vi er ikke kravstore. Nå betaler vi nok en gang for et anlegg.

Dermed håper de at dette er et tilbud Nome kommune ikke kan avslå.

Svaret kommer 10. november. Det er samme kvelden kommunestyret får forelagt budsjettet for 2021. Det siste oppdaterte tallet fra kommunedirektør Rune Engehult er at kommunen skal kutte 22,5 millioner kroner. Dette tallet kan endre seg fram til denne datoen, blir det presisert.