Gå til sidens hovedinnhold

Vil forlenge Bratsbergbanen til Larvik og Sandefjord

SKIEN: Å kunne ta Bratsbergbanen fra Skien til Larvik og Sandefjord kan bli en realitet. Jernbanedirektoratet er i full gang med prosjekt.

For abonnenter

Jernbanedirektoratet har vurdert seks forskjellige baneprosjekter for å se om man kan utnytte strekningene bedre. Nå står det bare ett igjen. Strekningen fra Skien til Larvik, og med en mulig forlengelse til Sandefjord. Om få år kan det være en realitet å ta Bratsbergbanen denne strekningen. Dermed kan man øke frekvensen mellom Skien og Larvik/Sandefjord fra to til fire avganger i timen.

- Vi har sett på kapasiteten på hele strekningen, fra Notodden til Skien og Larvik. Men på strekningen mellom Notodden og Skien er det ikke mye ledig kapasitet, sier Ove Skovdahl i Jernbanedirektoratet.

Han orienterte den politiske styringsgruppa for Bystrategi Grenland i et teams møte fredag om planene.

Helt til Sandefjord

Det er først og fremst strekningen mellom Skien og Larvik man har sett på nå. Men det er ikke umulig med Sandefjord heller.

- Det er god frekvens mellom Skien og Larvik. For for eksempel to tog i timen. Og kommer man først til Larvik er det ikke langt til Sandefjord, det blir ikke mye dyrere. Men lenger enn Sandefjord kommer vi ikke, for mellom Sandefjord og Tønsberg er kapasiteten for dårlig, sier Skovdahl.

Han fortalte også at man kommer til å ta kontakt med VY-gruppen ganske raskt for å se videre på mulighetene.

Ønskes velkommen

I det politiske miljøet ble prosjektet både ønsket velkomment og bejublet. Selv om ordfører Robin Kåss i Porsgrunn ikke kunne unnlate å nevne at dette kanskje var på tide.

- Det er noen år siden at et jernbaneprosjekt til syv milliarder kroner mellom Larvik og Porsgrunn stod ferdig. Det er ikke for tidlig å se hva man kan bruke dette dobbeltsporet til, sa han med en aldri så liten ironisk undertone.

Vil ha med Brevik

Men politikerne kom også med innspill. Blant annet ønsker man fra Porsgrunn sin side å se også på muligheten for å kunne bruke sporet mellom Porsgrunn og Larvik. Selv om Jernbanedirektoratet ga beskjed om at det trolig ikke vil være kapasitet på strekningen mellom Skien og Porsgrunn.

Samtidig ønsket Skien at man i det videre prosjektet også tar høyde for mulighet for en ny jernbanestasjon i fjellet, slik man arbeider med i skien.