Det sier Kristoffer Stenbakk (23) som representerer Arbeiderpartiet i bystyret i Skien. Han har støtte av partikollega Nikolai Sti Ravlum (19), også han er med i bystyret.

Mener vi ikke er i mål

Stenbakk kommer om noen dager med en interpellasjon i bystyret under tittelen: «Gjør kvinnedagen til flaggdag». Han legger fram følgende forslag: «Skien kommune flagger fra kommunens flaggstenger i anledning den internasjonale kvinnedagen, 8. mars.»

– Norge er på mange måter et likestilt land, men vi er altså ikke i mål. Det kan en blant annet se på hvem som får posisjoner i næringslivet og på lønnsstatistikkene.

Startet opp i 1910

Stenbakk tar utgangspunkt i at den internasjonale kvinnedagen har blitt markert siden 1910.

– Dagen ble innstiftet av Den annen internasjonale sosialistiske kvinnekongress» i København. FN tok opp tråden i 1975.

– I 1910 handlet det om stemmeretten, i vår tid er det en rekke andre saker det er snakk om.

Vil gjerne ha Skien i front

– Er det naturlig for en ung mann å brenne for dette?

– Ja, jeg er feminist, og jeg er opptatt av likestilling. Begge kjønn tjener at den er på plass. Dessuten er det et internasjonalt perspektiv over saken vi ikke må glemme, påpeker Stenbakk.

Etter det Stenbakk kjenner til skal det være andre kommuner i landet som flagger på 8. mars, men han ser gjerne at Skien framover går i spissen for denne saken.

Stenbakk har ikke loddet stemningen i de andre partiene for sitt forslag, som Høyre og Fremskrittspartiet. – Men jeg håper at de ser på dette som en god og viktig ting.