Fjoråret var tidenes beste sesong i hans tid på Lunde vandrerhjem, og da ble det åpenbart at han trenger mer kapasitet. I juni, juli og august var det et belegg på over 80 prosent. I den beste måneden, juli, var det et belegg på 94–95 prosent.

– Selv om 2020 var et koronaår, var det den beste sesongen vi har hatt på ti år.

Men det var ikke bare positivt.

– Jeg måtte si nei til flere som ville komme hit, fordi det var ikke plass.

Saken har tidligere vært omtalt i Kanalen.

Ferdig innredet hytter

Nå ønsker han å sette opp fem ferdig innredet hytter. Det vil øke kapasiteten, men også skape en attraksjon.

– Andre steder i nærheten kan de tilby ferieboliger som å bo i vintønner eller annen form for glamping. Hvis vi klarer det noe av det samme kan vi få til en nisje i Nome med grillhytter. Jeg har tenkt å rive alt innvendig og bygge opp igjen med separate bad, tre sengeplasser, strøm og wifi.

Ferieliv med smak av luksus er tidsriktig, og flere andre turiststeder i nærheten har startet eller skal starte med noe tilsvarende. Men for å få til dette er han avhengig av et positivt signal fra politikerne i formannskapet tirsdag.

Positiv innstilling

Dette er innstillingen til kommunedirektør Rune Engehult:

1) Formannskapet gir tillatelse til å sette opp inntil fem grillhytter på kommunal grunn (gnr101/bnr. 513-514). Tiltaket må byggesaksbehandlers på ordinær måte.

2) Det skal utarbeides en privatrettslig avtale med utbygger. Denne skal blant annet klarlegge bruk, leie og drift av arealer, vedlikehold og ansvarsforhold rundt eventuelt avslutning av leieforholdet. Avtalen skal legges fram for politisk behandling når den er ferdigstilt.

3) Kommunen, ved eiendomsavdelingen, forskutterer VA/strømledning som omsøkt, fra kommunalt tilkoplingspunkt og fram til hyttefeltet under forutsetning at dette blir innarbeidet i investeringsbudsjettet for 2022. Kostnad tilbakebetales av utbygger gjennom økt husleie i 10 år. Tiltaket spesifiseres i den privatrettslige avtalen.

4) Kommunen ønsker ikke å forlenge leieavtale med Lunde vandrerhjem utover dagens avtale før saken om utvidelse av Nome sjukeheim har vært til politisk behandling i kommunestyret. Forespørsel om utvidet leieavtale kan tas opp på nytt når arealdisponering knyttet til sjukeheimssaken er avklart.

Dersom dette vedtaket blir det endelige, mangler van Heerebeek det viktigste, en utvidet leieavtale.

Dagens avtale har en varighet på 10 år fra og med 1. februar 2026. Etter dette fornyes avtalen automatisk for ett år om gangen inntil gyldig oppsigelse foreligger.

– Jeg ønsker en leieavtale fram til 2035, det skaper en forutsigbarhet for meg og banken. Jeg kan ikke sette opp fem hytter, for å så måtte rive dem igjen om noen år, sier han.

Allerede forsinket

Hytteplanene ble allerede lagt i februar i fjor.

– Det var før vi visste om korona, men drømmen er fortsatt på plass, forteller han.

Han har vært i kontakt med et norsk firma, og sånn sett kunne alt ha vært ordnet. Men kommunalt tempo gjorde at han ikke kunne få noe vedtak før jul, og egentlig skulle det komme i vår.

– Men våren er for seint, da er sesongen allerede i gang. Derfor pushet jeg litt på, for å få saken tidligere opp.

Han har en tillatelse til å sette grillhyttene opp, men det avhenger av en mer langsiktig leieavtale.

– Jeg ønsker å vite om de kan stå i minst ti år.

Med alt på plass denne uka, en leveringstid på seks-åtte uker og en ikke altfor lang vinter. Da kan det gå det som han håper med byggestart tidlig i april.

– Det blir superspennende. Jeg håper fortsatt at vi kan klippe snora den første uka i juni, sier han.

I så fall er alt fryd og gammen.

– Da trenger jeg også flere ansatte, slår han fast.

Jubileumsfeiring

Han håper også på en tiårsfeiring på vandrerhjemmet, med en ny attraksjon.

– Vi kom hit fra Nederland på grunn av vandrerhjemmet. I april har vi drevet her i ti år, forteller han.

Forteller om planer

I formannskapsmøtet skal også gründeren Olav Tvenge fra Oslo fortelle om sine planer for over 100 mål store teglverkstomta i Lunde. Prisantydning fra selger Wienerberger A/S på finn.no var på 6,7 millioner kroner. Til Kanalen har han fortalt at han betalte litt mer enn prisantydningen.

Hans eget selskap Intense AS, blir den første leietakeren i Lunde. Selskapet driver med lyd og lys til større arrangementer.

Wienerberger AS ønsker å beholde sitt lager for teglstein med tre ansatte i flere år framover.

Tvenge sier til Kanalen at det være aktuelt å etablere både lager, fjernlager og aktiviteter som skaper arbeidsplasser i det gamle teglverket. Han skal også være villig til å investere i bygningsmassen, for å legge til rette for ulike typer næringsaktivitet. Vinterlagring av båter og campingvogner kan det i tillegg også bli her.