460 millioner kroner er det beregnet at «gassveien» vil koste. 155 millioner kroner ligger allerede klart, fra Nye Veier, Stortinget og fylkeskommune og kommune. Dermed mangler det rundt 300 millioner kroner for å få bygd veien. Det mener Gunn Marit Helgesen at man får lånefinansiere.

– Vi mener at vi må bruke det handlingsrommet vi har i fylkeskommunen til å gjøre oss attraktive for næringsliv og gründere. Da må vi fjerne flest mulig konkurranseulemper, på områder vi tross alt kan gjøre noe med. Det er allerede rundt 155 millioner kroner avsatt til formålet, det resterende må vi lånefinansiere, sier Gunn Marit Helgesen.

Må komme i gang

Mandag kom beskjeden om at det ikke blir noen batterifabrikk i Bamble. Et prosjekt til ti milliarder kroner som skulle plasseres innenfor det område som omtales som Frier Vest. Fra Asdal til Rønningen. Men fortsatt er det mange prosjekter igjen. Som trenger bedre infrastruktur.

– Kommunen har gjort en stor jobb i regulering av området, vi har havn, tilgang på kraft og vann, men vi trenger bedre samferdselsløsninger for å bli attraktive for nyetableringer, sier Gunn Marit Helgesen.

– Vi fikk nettopp nyheten om at Hydro, Equinor og deres samarbeidspartnere skrinlegger batterifabrikken i Norge på grunn av toll, rammebetingelser og uforutsigbarhet. Det er svært beklagelig for vårt område og verdiskapingen i fylket.

Stemoderlig

Opposisjonen, Høyre, Frp, Bompengepartiet og KrF mener det vil ta for lang tid hvis man skal gjennom et prosjekt med bompengefinansiering, som må gjennom Stortinget. Og mener at prosjektet må komme på plass nå.

– Denne veien har vært stemoderlig behandlet siden industri etableringer på 1970 tallet. Fylkeskommunen er veieier, det er fylkesvei, nå ønsker vi fortgang i dette arbeidet med oppstart i 2022. Frier Vest er i europeisk målestokk meget interessant for større prosjekter og industri etableringer, sier Helgesen.

Støtte til Haugar

Helgesen forteller at opposisjonen også ønsker å bruke en del midler på kulturprosjekter, blant annet Haugar i Tønsberg,

– Vi vil foreslå et større løft på kulturområdet. Det er mange spennende prosjekter og investeringer som må ha fylkeskommunal finansiering for å bli realisert, for eksempel Haugar og Midgard i Vestfold. Slike prosjekter tar ofte altfor lang tid fra idé til realisering. Vi mener tiden er nå, midt i en tid med strenge Korona restriksjoner, til å løfte fram og realisere kulturprosjekter, også for å bli mer attraktive for innbyggere, investorer og besøkende, sier Gunn Marit Helgesen.