Det var stor ståhei på klubbhuset til Grenland sykleklubb fredag. Klubben inviterte flere av sine egne ungdommer til en markering – uten å fortelle hva det gjaldt. Til de flestes store overraskelse fikk de utdelt en sjekk på nesten 150 000 kroner fra DNB Sparebankstiftelsen.

147 930 er den offisielle summen.

Og de pengene skal etter hvert få bein å gå på.

Store utbedringer

Klubben planlegger nemlig å gjøre store utbedringer i styrkerommet på klubbhuset.

– Vi skal få opp ribbevegger, hangup-feste, romaskin, Ski-erg, tredemølle, kettlebells med mere. I tillegg blir det nettbrett til rulleplassene i treningsrommet slik at man blant annet kan kjøre Zwift-konkurranser gjennom vinteren, forteller kasserer Marit Brokke i GSK.

I søknaden til DNB Sparebankstiftelsen skrev de blant annet:

«Under pandemien ble nettopp bortfall av fellesskap og fellestreninger det regjerende, og mange falt dessverre fra underveis. Vi vil gjøre dette til et sted der de vil møtes også utenom felles opplegg, og har allerede kjøpt nye sofaer, malt lagerrom og fellesareal som har hatt behov for dette. Vi ønsker å bevare historien til Grenland sykleklubb, men også se framover sammen med de unge og håpefulle».

Søknad i 2017

Gleden var stor blant ungdomsgruppa da de fikk vite hva pengene skal gå til.

– En av dem sa: «Vi kommer til å ha det «sykeste» klubbhuset i hele Norge», forteller Brokke.

Fra før har klubben et topp moderne treningsrom med moderne watt-ruller som også er kommet på plass etter søknad til DNB Sparebankstiftelsen i 2017.

I sykkelklubben betaler man ikke treningsavgift, eller konkurranseavgift – kun medlemsavgift. Derfor kommer pengene ekstra godt med. De vil fortsette å gjøre at klubben kan holde utgiftene lav både med tanke på trening og konkurranser.