Lærerstreiken påvirker nå alle elever i Porsgrunn kommune og vi ønsker å sette fokus på barnas situasjon og uttrykke bekymring for deres læring, trygghet og psykososiale miljø. Vi ønsker det beste for barna våre, både på kort og lang sikt.

Vi understreker at vi har mange gode og flinke lærere i Porsgrunn kommune, som vi overlater barna våre til hver eneste dag, vel vitende om at de blir tatt godt vare på og føler seg trygge sammen med dem. Det er nødvendig med motiverte og kompetente lærere som kan gi barna våre den opplæringen de har krav på, og bidra til å forme dem til trygge og selvstendige individer.

De fleste foreldre forstår at det er viktig å prioritere i en kommuneøkonomi og at det er mange hensyn som må overveies. Nå har streiken vart i 5 uker, noen barn har kun vært på skolen i 3 dager. Slik situasjonen er nå, er det kun barna som taper på denne konflikten. Det er en sterk skeivfordeling i hvor stor grad streiken rammer den enkelte kommune. På landsbasis er det kun en liten andel lærere som er tatt ut i streik, og det rammer relativt få barn i Norge. I vår kommune er vi derimot hardt rammet og vi opplever en sterk urettferdighet mot våre barn.

På vegne av våre skolebarn ytrer vi stor bekymring for både det enkelte individ og klassemiljø. Ikke bare har vi hatt en lengre tapsperiode i forbindelse med pandemien, men nå kommer det i tillegg en stor belastning som denne konflikten medfører. Ser vi på livet til en femteklassing i Porsgrunn, ser vi at opptil ett år av livet har bestått av perioder uten tilstedeværelse på skolen. Det tilsvarer 10 % av livet til tiåringen. Det svarer også til 25 % av hele skolegangen til femteklassingen så langt.

Flere FAU-representanter har mottatt telefoner fra bekymrede foreldre som er opptatt av barnas lovfestede rett til opplæring og hvordan dette læringstapet kan kompenseres etter en langvarig streik.

Vi vet at skolen er en veldig viktig arena for barnas psykososiale miljø og utviklingen av sosial kompetanse. Det er store bekymringer knyttet til langtidseffekten av en ikke-normal hverdag i Porsgrunnskolen. Under koronatiden ble barnas beste hele tiden det fremste argumentet for å drifte skolene og skalere tiltakene. Nå ser vi at de samme utfordringene legges helt til side og barna står tilbake som taperne i konflikten.

Barna i Porsgrunn trenger, hver dag, å vite at de kan komme på skolen og møte sine trygge, kompetente, motiverte og anerkjente lærere. Det gjelder både i dag og i årene framover. På vegne av alle foreldre og elever i Porsgrunn kommune oppfordrer vi sterkt til at alle parter i konflikten møter motiverte til forhandlingsbordet, med vilje til enighet. Alle ønsker å komme raskt tilbake til en normalisert skolehverdag.