Det forteller demenskoordinator i Siljan kommune, Kari Sæthre.

Arrangementet finner sted på kvelden med foredrag, informasjon og utdeling av "Demensprisen 2022 for Vestfold og Telemark".

Altzheimerdagen er internasjonal.

55 personer med demens

- Siljan vi hatt et eget dagtilbud for hjemmeboende personer med demens siden 2014, forteller Kari Sæthre.

- Dette er "Inn på tunet" som gir mulighet for dagligdagse aktiviteter. Det er også tilrettelagt på sykehjemmet, der egen demensavdeling er bygd, med en flott sansehage.

I Siljan ble det i 2020 registrert 55 personer med demens, det er 2,35 prosent av befolkningen.

Suksessfaktor

- Som kommune er vi gode på forebyggende arbeid. I snart 20 år har vi tilbudt hjemmebesøk til dem som fyller 80 år. Pensjonistforeningen, sanitetsforeningen, Røde Kors og nærmiljøsenteret er gode ambassadører for å gi mennesker, uavhengig av diagnose, en god hverdag, både i bygda og avdeling helse.

- En suksessfaktor i tillegg er at vi er gode på arbeidet med de pårørende. Dessuten er vi en liten kommune hvor det nok er lettere å snu seg rundt.