Unngå krangler om hytta

- KAN FORHINDRE: Advokat og mekler Geir Midgaard i Advokatfirmaet Midgaard & Opthun AS sier at detaljerte sameieavtaler kan forhindre familiekonflikter om hytter og fritidseiendommer.

- KAN FORHINDRE: Advokat og mekler Geir Midgaard i Advokatfirmaet Midgaard & Opthun AS sier at detaljerte sameieavtaler kan forhindre familiekonflikter om hytter og fritidseiendommer. Foto:

Av
Artikkelen er over 11 år gammel

Hvis du vil unngå en framtidig familiekrangel om den gamle hytta eller fritidseiendommen, så bør du lage en detaljert sameieavtale som tar høyde for livets mange muligheter.

DEL

Det er det klare rådet fra advokat Geirr Midgaard hos Advokatfirmaet Midgaard & Opthun AS i Kragerø.

Han har god kjennskap til slike saker, både som mekler av fritidseiendommer i skjærgården og som advokat.

- LAG DETALJERT AVTALE

- Det er ikke rent sjelden at vi er borti slike saker i forbindelse med et generasjonsskifte, hvor den eldre generasjonen skal overføre en eiendom til barn eller barnebarn, sier Midgaard.

Det er mange følelser knytta til ei hytte eller en fritidseiendom som har vært i en families eie i generasjoner. Derfor kan det også lett bli konflikter når flere arvinger skal bli enige om den framtidige bruken av familiens feriested.

Midgaard anbefaler at en setter opp en mest mulig detaljert sameieavtale, hvor en tar høyde for mange muligheter.

IKKE RÅD TIL Å LØSE UT

- Vi anbefaler at det settes opp en litt detaljert sameieavtale som gir bestemmelser om når hvem skal kunne bruke stedet til hvilket tidsrom. En kan også ta med hvordan ei loddtrekning om hvem som skal ha det beste tidsrommet skal foregå. I en slik avtale bør en prøve å tenke på alle mulighetene som livet gir, sier Midgaard, som samtidig konstaterer at det er umulig å se for seg alle de framtidige mulighetene.

Det skjer ofte at en eller flere arvinger ikke ønsker å ha en fritidseiendom, og at den som fortsatt vil ha eiendommen ikke har råd til å løse ut de andre. Dermed må eiendommen selges ut av familien.

BRUKSRETT

- Man kan i en avtale med barna sette opp et punkt om at man ikke kan kreve oppløsning av sameiet innenfor en viss periode - for eksempel så lenge foreldrene lever. Det kan også være slik at foreldrene kan forbeholde seg retten til for eksempel inntil fire ukers bruksrett om sommeren. Det kan man igjen få fradrag på fra det som er grunnlaget for arveavgiften, sier Midgaard.

Han legger til at en også kan avtale at den som vil ut av et sameie skal løses ut med et bestemt beløp.

- SNAKK ÅPENT UT

Midgaard mener at det kan være lurt å få hjelp av en advokat når en skal sette opp en sameieavtale for en fritidseiendom, slik at en unngår de største fallgruvene.

Han råder også folk til å snakke nøye ut om hvordan de ser for seg at bruken av feriestedet skal være.

- Det vi alltid anbefaler er at man innad i familier prøver å snakke mest mulig åpent ut om forholdene, slik at det som ligger partene på hjertet kommer fram. Da slipper noen å si etterpå at «det var ikke sånn vi hadde tenkt det», avslutter Midgaard.

Artikkeltags