Gå til sidens hovedinnhold

Turte ikke si ja til butikken alle ville ha

Artikkelen er over 6 år gammel

KRAGERØ: Hele bygningsrådet stilte seg i går positive til at Kivle mat AS skal få etablere en matbutikk med lokaler for matproduksjon på Sluppan. Men da bygningssjefen advarte om at en tillatelse ville være saksbehandlingsfeil, avslo bygningsrådet søknaden.

Det er selskapet Lanternen AS som har søkt om rammetillatelse til å sette opp et 1500 kvadratmeter stort bygg ved Sluppan, like ved avkjørselen til Kammerfoss. Bygget skal leies av Kivle mat AS, som planlegger en matbutikk i den ene halvdelen og matproduksjon i den andre.

KREVDE BEHANDLING

Bygningssjef Per Arstein har tidligere fattet et administrativt vedtak om å avvise søknaden fra Lanternen AS. Arstein begrunnet avvisningen blant annet med at reguleringsplanen for området ikke åpner for detaljhandel.

Det er denne bestemmelsen som tidligere stoppet den planlagte etableringen av en Europris-butikk like i nærheten.

På tross av bygningssjefens avvisning valgte Lanternen AS og Arkitekthuset å kreve at saken ble lagt fram for bygningsrådet. Der havnet den i går, med innstilling fra Arstein om nok en gang å avvise saken.

– I TRÅD MED REGLENE

Under bygningsrådets befaring på området i går avviste Morten Lunøe fra Arkitekthuset bygningssjefens påstand om at søknaden var feil framsatt, fordi det ikke var søkt om dispensasjon fra reguleringsplanen for området.

Lunøe argumenterte blant annet med at byggeprosjektet er i tråd med bestemmelsene i den nye regionale areal- og transportplanen for Telemark.

– I planen åpnes det for detaljhandel på arealer inntil 800 kvadratmeter. Her er det snakk om en butikk på 750 kvadratmeter, og dette er derfor ikke i strid med reglene i den nye regionale planen, sa Lunøe.

Lanternen AS og Arkitekthuset hadde under befaringen også alliert seg med tidligere bygningssjef i Kragerø, Arnt Rugseth.

Han mente at prosjektet heller ikke krevde dispensasjon fra reguleringsplanen for området.

– Reguleringsplanen åpner for tiltak som styrker Kragerø som handelssentrum. Det vil dette gjøre, ved at matproduksjonen i bygget skal styrke Kivles øvrige matbutikker i Kragerø sentrum, påpekte han.

– BØR TA SJANSEN

Under behandlingen i bygningsrådet tok Tore Ramberg til orde for å gi tillatelse til tiltaket.

– Dette er i tråd med bestemmelsene i den nye regionale planen for Telemark, og med den nye regjeringens retningslinjer. Vi bør ta sjansen, og gi tillatelse. Så får vi heller rydde unna eventuelle problemer som dukker opp underveis.

Under debatten ga mange av bygningsrådets medlemmer uttrykk for at de ønsket byggeprosjektet velkommen. Men flere uttrykte skepsis til å gi tillatelse, uten at det er søkt om dispensasjon fra reguleringsplanen som gjelder for området.

– Vi kan ikke bare hoppe bukk over reguleringsplanen, og ta sjansen. Her må det søkes om reguleringsendring eller dispensasjon, sa bygningsrådsleder Trine Jørgensen Dahll (V).

- Å vedta Rambergs forslag vil være en saksbehandlingsfeil, advarte bygningssjef Per Arstein.

Ramberg valgte deretter å trekke sitt forslag. Han foreslo i stedet at bygningsrådet skulle avslå søknaden, men uttrykke en positiv holdning til en kommende dispensasjonssøknad. Dette forslaget ble enstemmig vedtatt.