Gå til sidens hovedinnhold

Strides videre om skogseiendom

Artikkelen er over 6 år gammel

KRAGERØ: Veterinærstudent (25) frykter at utdanningsstipendet hennes ryker, dersom hun ikke får kjøpe skogseiendom til 5,6 millioner kroner gjennom et aksjeselskap.

Det er en av begrunnelsene som Helene Pahle Devor fra Oslo oppgir i sin klage til Kragerø kommune, etter at samfunnsutvalget i september avslo hennes konsesjonssøknad for kjøp av den 5500 mål store skogseiendommen Leivann.

Pahle Devor har inngått kjøpsavtale med finanskjendisen Jens P. Heyerdahl d.a.y. (den aller yngste), der den avtalte kjøpssummen er på 5,6 millioner kroner.

25-åringen vil kjøpe eiendommen gjennom selskapet Huldra skog AS. Hun har tidligere oppgitt jakt- og friluftsinteresse som en av årsakene til at hun ønsker å kjøpe eiendommen, som kun er bebygd med en liten jakthytte. Pahle Devor har også opplyst at hun vil drive skogen i samarbeid med AT skog.

OMSTRIDT TEIG

Da samfunnsutvalget avslo konsesjonssøknaden fra Pahle Devor i september, var det med samme begrunnelse som ble brukt da selskapet Leivann skog AS fikk avslag på sin søknad om å kjøpe eiendommen i 2013.

Lokalpolitikerne sto begge gangene fast på at en teig av Leivann-eiendommen må selges til en nabogård. Samfunnsutvalget var også negativ til at et aksjeselskap skulle eie eiendommen, og det ble uttrykt skepsis til kjøpesummen på 5,6 millioner kroner.

Fylkesmannen i Telemark støttet for øvrig vurderingene rundt avslaget i 2013.

– Det er en kjensgjerning at søknaden fra Huldra skog AS på mange måter var en blåkopi av søknaden fra Leivann skog AS. Etter vår vurdering var det ikke kommet nye forutsetninger, og det var derfor ikke veldig overraskende at samfunnsutvalget kom fram til samme resultat, sier bygningssjef Per Arstein i Kragerø kommune.

I sin klage hevder Helene Pahle Devor at behandlingen av hennes konsesjonssøknad har vært ufullstendig i Kragerø kommune. Hun mener også at hun har blitt forhåndsdømt, som en følge av tidligere behandlinger av konsesjonssøknader for Leivann-eiendommen.

Hun understreker nok en gang at det er viktig for henne at eierskapet til Leivann holdes utenom hennes privatøkonomi, gjennom et aksjeselskap.

– Dette fordi undertegnede er student ved Norges veterinærhøgskole, og vil med inntekter fra skogen ikke kunne motta fullt lån og stipend, skriver hun i sin klage til Kragerø kommune.

Hun legger også til at det er driftsmessige årsaker til at hun vil eie Leivann gjennom et AS.

– IKKE UHILDET

Også selger Jens P. Heyerdahl d.a.y. har klaget på samfunnsutvalgets siste vedtak i saken. Gjennom sin advokat krever Heyerdahl at klagesaken sendes rett til Landbruksdepartementet, etter den kommende behandlingen i Kragerø kommune.

– Vi har ingen tro på at samme instans hos Fylkesmannen har andre og «friske» øyne på omstendigheter og vurderinger de før har uttalt seg bastant om. Det blir ingen uhildet prøving om samme fylkesmann ser på denne klagen, skriver Heyerdahls advokat.

Det vises dessuten til at den nye regjeringen har signalisert oppmykning av konsesjonspolitikken.

– Regjeringen har ønsket oppmykninger, og det er helt sikkert at kommunens behandling overhodet ikke reflekterer noen endring, skriver advokaten.

Kommentarer til denne saken