Gå til sidens hovedinnhold

– Regjeringen svikter Skagerrak-kysten

Artikkelen er over 8 år gammel

KRAGERØ: Naturvernforbundet har satt i gang en underskriftskampanje for å få regjeringen til å komme med penger til konkrete miljøtiltak langs kysten mot Skagerrak og Nordsjøen. – Det trengs en milliardpakke, mener forbundet.

Miljøverndepartementets forvaltningsplan for Nordsjøen og Skagerrak ble lagt fram for et par uker siden.

– Forvaltningsplanen inneholder en god beskrivelse av de store miljøutfordringene som finnes i dette området. Men når det kommer til tiltak mot disse miljøproblemene, så inneholder planen svært lite konkret – i alle fall for de kystnære områdene, sier marinbiolog Per-Erik Schulze i Naturvernforbundet.

– VIL TA GENERASJONER

Naturvernforbundet mener det vil ta altfor lang tid å rydde opp i gamle miljøsynder langs kysten, og å bygge opp truede fiskearter, dersom det ikke kommer en konkret tiltakspakke på bordet. I den foreslåtte forvaltningsplanen skriver Miljøverndepartementet at eventuelle tiltak må vurderes i de normale budsjettprosessene.

– Det må et helt annet trøkk til enn dette, skal vi se noen merkbar forbedring i løpet av vår generasjon. Vi mener at det må lages en egen milliardpakke for kystmiljøet.

Men selv en milliard kroner vil være lite i denne sammenhengen.

Bare det å dekke til miljøgiftene på bunnen av Grenlandsfjorden er beregnet til å koste en milliard, sier Schulze.

LES OGSÅ: - Kloakk truer kysten

LES OGSÅ- Rydd opp i fjorden!

LISTE MED KRAV

– Det er et stort gap mellom de miljøutfordringene folk langs kysten opplever, og det Miljøverndepartementet har tatt inn over seg i denne forvaltningsplanen. Det virker som det ikke er noen kriseforståelse når det gjelder miljøet langs kysten. Naturvernforbundet har i forbindelse med underskriftskampanjen satt opp en liste med ti tiltak for kystmiljøet som de mener bør settes i gang raskere enn planlagt.

– Telemark er i en særstilling når det gjelder miljøgifter i sjøbunnen, blant annet når det gjelder forurensning fra skipsverft. Men her er det gjort svært lite. Midlene som hittil har blitt bevilget over statsbudsjettet til opprydding av fjorder, har i all hovedsak gått til fjorder ved Oslo, Trondheim, Harstad og Hammerfest, sier Schulze.

– ER HELT ENIGE

– Også i Telemark slippes det fortsatt ut for mye fosfor og nitrogen fra de kommunale kloakkrenseanleggene. Fjorder som Frierfjorden og Kilsfjorden har råttent bunnvann, og kysttorskbestanden langs Telemarkskysten har kollapset. Alt dette og mer til er problemer som det ikke blir tatt skikkelig tak igjennom Miljøverndepartementets forvaltningsplan.

Statssekretær Henriette Killi Westhrin (SV) i Miljøverndepartementet sier hun er helt enig med Naturvernforbundet om hva som er miljøutfordringene langs kysten.

– Det er kjempebra at Naturvernforbundet er så tydelige på hvilke miljøtiltak de ønsker, sier Killi Westhrin – som for øvrig er oppvokst i Kragerø.

Når det gjelder Naturvernforbundets krav om en milliardpakke for kystmiljøet, påpeker statssekretæren at det ikke er vanlig å komme med pengeløfter i forbindelse med framleggelse av forvaltningsplaner.

– Dette er ikke et budsjettdokument. Jeg skjønner imidlertid godt Naturvernforbundets ønske om mer penger.

Men når det gjelder for eksempel opprydding av forurensede fjorder, så er det allerede bevilget mer penger enn det man klarer å bruke. Slike tiltak krever god planlegging før de settes i gang, slik at vi er sikre på at det gjøres riktig.