Ifølge en pressemelding fra museet foregikk flyttingen uten større problemer og uten noen form for dramatikk, selv på den smale veien det siste stykket til museet. Egentlig skulle flyttingen har skjedd på mandag, men av ulike årsaker måtte det hele framskyndes til sist torsdag.

Hytta er midlertidig plassert på museets parkeringsplass, men så fort grunnmuren er ferdig skal den settes på plass på museets området. Kragerø bygningsråd har tidligere godkjent både plasseringen og bruken av hytta.

MERKEDAG

I en pressemelding fra museet heter det blant annet at torsdag 30. oktober 2004 vil bli en merkedag i Berg- Kragerø Museums historie. For første gang på mange år ble det da flyttet en ny bygning til museet, en hytte fra 1946-47, som ellers skulle vært revet neste år.

Etter at museets egen vaktmester og en hel gjeng med håndverkere hadde forberedt flyttingen i flere uker og klargjort hytta for transport, ble den løftet med kran over på en lekter og buksert inn til bilvei i Kalstadkilen rett utenfor Kragerø sentrum. Der ble den løftet over på lastebil og fraktet inn til museet, hvor den nå står på parkeringsplassen og venter på å bli løftet på plass på ny grunnmur når den blir ferdig.

SPENNENDE

Dette har vært en spennende operasjon for museet. Hytta er bygd i en tid hvor det var vanskelig å få tak i gode byggematerialer, og det fulgte en god del stokkmaur med på kjøpet. Det var dessuten ikke mye plass å gå på langs den smale veien inn til museet. Derfor trakk nok alle et lettelsens sukk da hytta var vel på plass, uten større skader.

Det dreier seg om en liten hytte, på snaut 30 kvadratmeter, fra den første etterkrigstiden. Flyttingen er en del av prosjektet «Hytteliv i endring», som museet har fått tilskudd til fra Norsk kulturråd og Telemark fylkeskommune gjennom Telemark Museum. Hensikten er å dokumentere og formidle hyttelivet i Kragerø-skjærgården i dens mest demokratiske og spartanske fase, i den tiden da det ennå var regnet som «typisk norsk» å bo enkelt på hytta i feriene, og selv ganske vanlige lønnsmottagere og arbeidsfolk kunne skaffe seg et lite krypinn i strandsonen.

På den måten ønsker vi å få frem kontrasten både til dagens store hyttepalasser med alle moderne bekvemmeligheter, og til 1800-tallets fornemme lystgårdsliv som allerede er representert på museet, i den gamle hovedbygningen på Berg fra 1803.

Berg-Kragerø Museum håper å kunne restaurere og innrede hytta på tidsriktig vis innen førstkommende sommer, slik at den kan åpnes for publikum 19. juni, nøyaktig på dagen 50 år etter at hovedbygningen på lystgården Berg ble åpnet som museum.