I går startet saken mellom den 34-årige mannen og Terra forsikring i nedre Telemark tingrett.

Haugland Halvorsen har saksøkt Terra, siden de ikke er blitt enige i forhandlingene om størrelsen på erstatningen. Beløpet de er uenige om er på cirka tre millioner kroner.

STYGG TRAFIKKULYKKE

I august 2007 var 34-åringen innblandet i en stygg trafikkulykke.

Bilen han var passasjer i måtte svinge av veien mellom Drangedal og Kragerø da et rådyr kom ut i veibanen. Bilen krasjet mot en steinrøys på venstre side, og 34-åringen ble slynget ut av bilen.

Han lå i koma i flere uker og ble operert på sykehus, før han ble overført til Drangedal sykehjem. I dag bor han i egen borettslagsleilighet i et integrert boligområde i Drangedal.

HJERNESKADE

Haugland Halvorsen fikk hjerneskade og varige mén etter ulykken. Han er blind på det ene øyet.

Ifølge hans advokat, prosessfullmektig Christian Lundin, har han hukommelsesproblemer og konsentrasjonsvansker. Han har manglende initiativ til å planlegge og utføre handlinger.

I tillegg har 34-åringen humørsvingninger. Han sitter nå i en elektrisk rullestol, og er avhengig av assistenter for å komme seg ut.

- Han har også manglende impulskontroll, sa Lundin i retten.

MISTET SOSIALT LIV

Lundin mener 34-åringen har en så høy invalidiseringsgrad at utgiftene ikke dekker det han har fått i erstatning. Han viste til påført inntektstap og framtidig inntektstap ved siden av ménerstatning og tapt livskvalitet.

- Han var en aktiv ung mann med mange interesser. Etter ulykken fikk han en stor hjerneskade, og han har i realiteten ikke noe sosialt liv, sa Lundin.

Han er utdannet tømrer og var i fast arbeid som snekker da ulykken skjedde. Han er i dag 100 prosent arbeidsufør.

HJEMMEHJELP

Drangedølen mottar hjelp fra hjemmesykepleie og hjemmehjelp fra Drangedal kommune nesten hele døgnet.

Moren hans, Mary Halvorsen (61), er oppnevnt som hjelpeverge og representerte sønnen i retten sammen med advokaten.

Hun har kontakt med sønnen flere ganger i døgnet, og må også reise bort til ham hver eneste natt da kommunen ikke har tilsyn om nettene. Lundin viser til at Haugland Halvorsen ikke kan basere seg på hjelp og oppfølging fra moren resten av livet.

Han viste til liknende saker, som blant annet Bråtane-saken fra Høyesterett

- Han har fått en livsvarig skade, men har krav på et mest mulig fullverdig og selvstendig liv, sa Lundin.

ER DEKKET

Terras prosessfullmektig, advokat Ole Andresen, sa det ikke var uenighet om at de alvorlige skadene som 34-åringen ble påført skyldtes trafikkulykken, men de er uenige om størrelsen på erstatningsbeløpet.

Andresen viste også til en spesialisterklæring, som mente 34-åringen var mellom 75 og 84 prosent invalidisert.

STANDARD KRAV

Terra mener de har betalt ut erstatningsbeløpet som ligger på det nivået i den gruppa for medisinsk invaliditet og redusert livsutfoldelse.

- Ménerstatning krever at skaden skal være betydelig og varig, det er standardiserte regler for dette. Vi mener vi har funnet det riktige nivået for denne saken, også ut fra rettspraksis i andre saker, sa Andresen.