Gå til sidens hovedinnhold

Kan vente seg gebyr-sjokk på nyåret

Artikkelen er over 6 år gammel

KRAGERØ: Kragerø kommune starter det nye året med å skru opp flere av sine avgifter og gebyrer. Vanngebyret øker med over 50 prosent, mens de som må få tømt septiktanken kan vente seg et prishopp på 74 prosent.

Gebyrøkningen ble vedtatt uten debatt under kommunestyrets møte sist torsdag.

Til møtet hadde enhetsleder Anne Lise Lønne lagt fram et notat, der hun redegjorde for hvorfor flere gebyrer kraftig neste år. Men det er et komplisert regnestykke – så komplisert at selv kommunen må hyre inn et eksternt konsulentfirma i arbeidet med gebyrberegningen.

SELVKOST

Kommunenes tjenester innen vann, avløp, renovasjon og slamtømming skal drives etter selvkostprinsippet.

Det betyr at kommunene ikke kan ta mer betalt for disse tjenestene, enn det kommunen faktisk har av utgifter på å levere tjenestene.

Men gebyrsatsene settes hvert år opp ut fra det som delvis er antakelser over hvor store utgiftene og inntektene blir.

Viser det seg for eksempel at kommunen har tatt inn for lite i gebyrer og avgifter ett år, må overskuddet tilbakeføres til abonnentene innen fem år.

Det samme gjelder hvis kommunene har hentet for lite inn på gebyrer og avgifter ett år.

Da må underskuddet dekkes inn ved å øke gebyrene og avgiftene.

TREDOBLING

I snitt øker gebyrene på vann, avløp, renovasjon og slamtømming med 20,6 prosent neste år.

Når det gjelder vann, så øker abonnementsgebyret og årsgebyret med henholdsvis 50,1 prosent og 48 prosent neste år. I kroner og øre betyr det en samlet økning fra 2562 kroner 3835 kroner.

Gebyrsatsene for renovasjon vil øke med 14,5 prosent neste år, fra 3520 til 4030 kroner.

Det største gebyrhoppet kommer for dem som må tømme septiktanken for slam i løpet av det neste året. Her er økningen på hele 73,6 prosent. Gebyret øker dermed fra 1721 til 2988 kroner. Sammenliknet med 2013, da gebyret for slamtømming var på 861 kroner, er økningen på nesten 350 prosent. Men ikke alle gebyrer øker neste år.

Satsene for avløpsgebyret reduseres faktisk med 2,2 prosent. I de tre påfølgende årene er det kun lagt opp til små økninger av avløpsgebyret.

– IKKE LETT Å BEREGNE

Enhetsleder Anne Lise Lønne beklager at det kommer forholdsvis store gebyrøkninger i ett jafs neste år.

– Det er dessverre ikke så lett å beregne hvordan vi ender ut hvert år med selvkostregnskapet innenfor de ulike tjenestene. Det hender vi bommer på inntektene eller utgiftene, og da må differansen utjevnes i tråd med reglene, sier Lønne.

– Men har dere ikke et ansvar for å ha en viss forutsigbarhet i utviklingen av gebyrsatsene? Dette er ganske store svingninger for privathusholdninger som forsøker å planlegge sin egen økonomi.

– Vi burde kanskje ha fordelt økningen over flere år, erkjenner Lønne.

Varaordfører Henriette Fluer Vikre (Frp) peker på at økningen av gebyrsatsene ble varslet i forbindelse med budsjettbehandlingen i fjor.

– Det er vel de færreste av oss som går inn i detaljene i budsjettet, og fanger opp slike signaler? – Det er det nok, og vi kan bli enda bedre på å kommunisere slikt, sier Fluer Vikre.