Da det ble diskutert om Vestfold og Telemark fylker skulle slå seg sammen, ble Statsforvalteren lagt i kurven. Telemark og Skien fikk regionhovedstaden mens Statsforvalteren ble flyttet til Vestfold. Men noen arbeidsplasser ble igjen i Skien.

Nå skal det snart avgjøres hva som skal skje med Statsforvalteren. En nylig rapport slår fast at sammenslåing av funksjonene når fylkene ble slått sammen har vært en suksess. Men Sven Tore Løkslid ønsker seg en splittelse.

Viktige arbeidsplasser

Det meste av virksomheten til Statsforvalteren i Vestfold og Telemark er nå samlet i Tønsberg. Når Vestfold og Telemark fylkeskommune splittes så vil også arbeidsplasser forsvinne fra fylkeshuset i Skien til Vestfold.

– Vi kan ikke komme i en situasjon der alt forsvinner til Vestfold, vi kan ikke komme ut av denne splittelsen med at vi i Telemark taper statlige arbeidsplasser. Dette er kompetansearbeidsplasser som er viktig for oss, sier Løkslid.

– Når regjeringen slo sammen fylkene var dette en premiss, den må vi holde på, sier han.

Kan være et kompromiss

Løkslid har også sett rapporten som tyder på at Statsforvalteren fungerer bedre i dag enn før sammenslåingen.

– I verste fall kan vi se for oss et kompromiss, der man deler arbeidsplassene mellom Skien og Tønsberg, mens man fortsatt er en enhet. Det viktigste for oss er arbeidsplassene og kompetansen, sier Løkslid.

Da Statsforvalteren ble slått sammen som en følge av fylkessammenslåingen så ble det lagt en avdeling igjen i Skien mens resten ble flyttet til Vestfold.

Da TA var i kontakt med departementet tidligere i år fikk vi informasjon om at regjeringen og departementet skulle utrede framtiden til statsforvalteren. Den utredningen er nå ferdig.

Har fulgt grensene

I all hovedsak har det vært slik at fylkesmennene og nå statsforvalterne har vært organisert slik at de har fulgt fylkesgrensene. Men noen unntak har det vært, blant annet Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Nå har man også statsforvalteren i Oslo og Viken. Men i Stortinget er det klar beskjed, blant annet fra lederen i kommunalkomiteen.

– Jeg mener det er helt naturlig at statsforvalteren følger fylkesgrensene, noe som også har vært reglen før med unntak av Oslo og Akershus. Dette tar jeg også opp og med meg i arbeidet videre inn mot regjeringen og kommunalministeren, sier lederen av kommunal- og forvaltningskomiteen på Stortinget, Lene Vågslid, Ap ti TA tidligere i år.

Ordfører i Skien, Hedda Foss Five, Ap, har vært ute og sagt at hun er bekymret for hva en splittelse av fylkeskommunen kan komme til å bety for arbeidsplasser i Skien. Denne bekymringen deler Vågslid.

– Bekymringen til ordføreren i Skien er svært forståelig, og det må være slik at dersom fylkestinget går for oppløsning må man sikre at man ikke taper arbeidsplasser på dette. Tvert imot ønsker Ap å styrke fylkeskommunens rolle som samfunnsutvikler. Så vil jeg igjen understreke at debatten og prosessen må få gå i de 23 kommunene som nå har saken på høring, og at beslutningen er opp til fylkestinget å ta, sier Lene Vågslid.

– Naturlig med splitting

Også Senterpartiets stortingsrepresentant fra Telemark på Stortinget, Åslaug Sem-Jacobsen, har tidligere sagt at statsforvalteren bør splittes.

– SP er opptatt av nærhet til tjenesten for innbyggerne også når det kommer til Statsforvalter. Samt at dette viktige organet har god lokalkunnskap. Derfor er det naturlig at også Statsforvalter splittes opp når tvangssammenslåtte fylker splittes opp, sier Sem-Jacobsen.

– Dessuten vil vi overflytte flere oppgaver fra Statsforvalteren til fylkeskommunen, et arbeid Hurdalsplattformen slår fast at regjeringen skal i gang med.