En plan til milliarder - ønsker innspill

VESENTLIG: Infrastruktur og mobilitet er vesentlig. Det oppfordres til å komme med innspill til en ny utgave av Nasjonal transportplan. Bildet er fra riksveien ved Ulefoss.

VESENTLIG: Infrastruktur og mobilitet er vesentlig. Det oppfordres til å komme med innspill til en ny utgave av Nasjonal transportplan. Bildet er fra riksveien ved Ulefoss.

SKIEN: Den nye fylkeskommunen er på offensiven og vil ha innspill til Nasjonal transportplan. Næringsliv og kommuner nevnes spesielt. Forrige gang var planen på nær 1000 milliarder kroner.

DEL

Ønsket går fram av et brev fra Vestfold og Telemark fylkeskommune. Prosjektinnspillene som kommer vil danne grunnlag for fylkeskommunens innspill til Nasjonal transportplan.

Mobilitet

- Vi skal være en sterk bidragsyter for å utvikle regionen, heter det i brevet.

Stikkord er samhandling - og det er viktig å få til økt verdiskapning, høy sysselsetting pluss det å være attraktiv for etableringer. God infrastruktur og mobilitet er følgelig essensielt.

Svarfrist i mars

Fylkeskommunen gir kommunene og andre tydelig beskjed om innspillene i hovedsak går på statlig infrastruktur, vedtak som omhandler fylkesveinettet passer ikke nødvendigvis inn.

23. mars er svarfristen. Fylkeskommunen har selv frist til å levere innspill 14. mai.

Fylkestinget behandler saken 5. mai.

Kutte kostnader

Regjerings- og støttepartiene la i 2017 fram rammene for Nasjonal transportplan. Den gang var pakken på nærmere 1000 milliarder kroner, 45 prosent gikk til jernbane.

Når det gjelder Nasjonal transportplan 2022-2033, nevnes det et mål om kutte kostnader med 100 milliarder på 120 veiprosjekter, disse har i dag en prislapp på 600 milliarder.

Nasjonal transportplan gjelder nå for 12 år og handler om transport og samferdselsprosjekter i Norge. Hvert fjerde år blir planen revidert. gjeldende plan er for perioden 2018-2029.


Artikkeltags