Positiv til refinansiering av Foldsæ

Uviss fremtid: Formannskapet i Fyresdal gikk i går inn for at Foldsæ vidaregåande skule skal refinansieres.

Uviss fremtid: Formannskapet i Fyresdal gikk i går inn for at Foldsæ vidaregåande skule skal refinansieres. Foto:

Av
Artikkelen er over 8 år gammel
DEL

Formannskapet i Fyresdal kommune sletter forkjøpsretten og fraskriver seg retten til overskuddsdeling om eiendommen på Foldsæ blir solgt.

For to måneder siden uttalte kommunestyret i Fyresdal at de hadde liten tiltro til at Foldsæ AS ville få til en bedre drift og økonomisk balanse ved å øke lånegjelden. I formannskapsmøtet i går mente fire av fem representanter at man måtte se positivt på at Foldsæ AS skulle refinansieres. For at det skal kunne skje må Fyresdal kommune slette forkjøpsretten og fraskrive seg retten til overskuddsdeling ved salg av eiendommen på Foldsæ AS. Blir det refinansiering vil Cultura Sparebank gi et lån på 9 millioner kroner til Foldsæ AS, der en del av lånet skal brukes til å redusere gjelden i Sparebanken Sør. I dag har Fyresdal kommune 2. prioritets sikkerhet for sine lån, en prioritet de må vike om Cultura Sparebank refinansierer selskapet. Kommunen vil da sitte med en 3. prioritets sikkerhet.

Mange millioner i underskudd

De siste årene har Foldsæ AS hatt underskudd på flere millioner kroner i tillegg til flere millioner i tilskudd. Ut fra budsjetter selskapet har lagt frem for Fyresdal kommune blir det også underskudd i 2010, mens det i 2011 skal gå i balanse. Grunnlaget for å få balanse er at skolen får rundt 40 elever mot 23 elever i dag. I tillegg må skolen få et økt antall mastergradstudenter, som til nå ikke har vært lønnsomt. Prisen for å være mastergradstudent ved skolen er nå øket betydelig og vil være med på å gi skolen større inntekter. Skulle Foldsæ vidaregåande skule doble elevtallet i tillegg til å øke mastergradstudenttallet, vil ikke internatet ved skolen ha boligplass til elevene. Det må da bygges flere boliger.

- Kommunen vil tape pengene sine

Olav Gisle Noraberg (Ap) var den eneste i formannskapet som gikk mot at kommunen skulle fravike 2. prioritetspanten og kun få 3. prioritets pantesikkerhet. Han trodde ikke Foldsæ AS ville kunne betjene større lånegjeld om to år, når de ikke klarer å betale den langt mindre lånegjelda de har i dag. Han mener at om lånegjelda økes kan det bli lite og ingenting tilbake til 3. prioritets sikkerhet.

- Nå skal saken opp i kommunestyret og hvis de følger innstillingen fra rådmannen og formannskapet om å akseptere 3. prioritets sikkerhet, har vi tapt 4 millioner kroner av skattebetalernes penger, og det kan jeg ikke være med på, sier Noraberg.

Stort potensiale

Gunnhild Slyngstad (BL), var en av representantene i formannskapet som gikk inn for at kommunen skulle vike pant for alle nåværende og fremtidige panteretter til fordel for Cultura Sparebank. Tiltross for at det har vært underskudd i mange år ved skolen, mener hun alt nå tyder på at om skolen får refinansiering og litt tid på seg, vil det bli balanse i regnskapene.

- Som en del av refinansieringen vil private gå inn med kapital og vi som kommune må ha tro på prosjektet selv om det har vært mange år med underskudd. Nå når vi har en skole i full drift på Foldsæ, må vi som kommunepolitikere støtte initiativet. Det tar tid og koster penger å få en skole opp å gå. Skulle vi ikke støtte Foldsæ nå, har vi i alle fall tapt og da er det en stor risiko for at Foldsæ blir stående tomt igjen og ingen ting er verre enn det, sier Slyngstad.

Slyngstad forteller videre at skolen i dag har rundt 15 arbeidsplasser og skolen er viktig for Fyresdal og hele distriktet.

Artikkeltags