Håpet på ro. Ble urolig

Av
Artikkelen er over 5 år gammel

VINJE: Næringssjef Edvard Nesland i Fyresdal kommune håpet å finne roen i Vinje. Han ble isteden urolig.

DEL

Det skal ikke utelukkes at den aktive næringssjefen kan få mer enn nok å gjøre med å omplassere hyttefolk fra Vinje til Fyresdal hvis snøskuterne begynner å hyle over Raulands-viddene fra en ny snøskuterbane.

Dog, Nesland understreker at han kun uttaler seg som hyttebeboer ved Heimvegli og ikke som næringssjef når han snakker med TA. Men Nesland, tror du Fyresdal kunne regulert inn en snøskuterbane ved et stort hyttefelt?

– Det ønsker jeg ikke å kommentere er det diplomatiske svaret.

POLITIMANN

Hytteeier Edvard Nesland sendte for en stund siden en kraftig innsigelse til Vinje kommune om oppstarten av detaljregulering av snøskuterbanen. Protesten grunngis hovedsakelig i tre punkter: «Banen vil svært sannsynlig føre til sjenerende støy med stor verdireduksjon på hyttene. Terrengmessige inngrep vil føre til helt andre reguleringskrav enn hva tiltakshaveren ser for seg. Ettersom skuterbanen ikke ønskes definert som motorsportanlegg skal Vegtrafikkloven gjelde.» Tidligere rådmann Lehmann konstaterte jo at dette ikke er en motorsportbane og derfor gjelder Vegtrafikkloven. I tillegg skal trafikken vise hensyn mot dem som bor eller oppholder seg ved veien, alt ifølge lovverket. Med ni års fartstid fra politiet sier Nesland følgende. – Dette betyr at ordinære fartsgrenser gjelder i løypa med fartsgrense 80 kilometer i timen. Politiet vil også kunne holde fartskontroller med bøtelegging og inndraging av førerkort noe som ikke ville gjeldt i et motorsportanlegg. Det er med stor undring jeg leste at anlegget ikke skulle defineres som motorsportanlegg, sier han. Han reagerer også på at støyproblematikken blir bagatellisert i plandokumentet og mener et anlegg vil gi betydelig redusert trivsel i området, redusert bruk av hyttene og svekket omdømme for Vinje kommune. – Hadde planene om dette snøskuteranlegget vært kjent da vi kjøpte tomta hadde Heimvegli ikke vært aktuelt, konkluderer Nesland. Og spør seg selv: Ja, det er virkelig verdt å spørre seg om det er mulig å legge anlegget slik at det ikke innebærer terrenginngrep, slik saksbehandleren i Vinje skriver Nesland med utropstegn til sine kommunekolleger i Vinje. Om det ikke er mulig vil anlegget være i strid med overordnete planer, mener han.

VONDT BLOD

Kanskje heldigvis for Edvard Nesland så er han ikke fra Vinje kommune. For nå begynner det å tære på blodets bånd mellom innbyggerne i kommunen som følge av all utbyggingen. Som Helge Aasen og Erik Torvetjønn sier så er de begge i slekt med Bjørn Skinnarland langt ute på familiegreinene. De konstaterer at planene om snøskuterbane gjør noe med relasjonene uten å utdype dette nærmere. – Her er nesten alle i slekt med hverandre, sier Aasen. Bjørn Skinnarland formulerer det slik: Dette skaper ikke akkurat noen hyggelig stemning i bygda.

FYLKESMANNEN

Fylkesmannen i Telemark er nå koblet inn i utbyggingsplanene. I et skriv datert september 2014 står det «Fylkesmannen har den oppfatning at dette tiltaket må vurderes som et anlegg for motorsport. Slike anlegg kan lett komme i konflikt med aktuell arealbruk i området. Omsynet til mulige støykonflikter i området skal utredes».

Artikkeltags