Det opplyser bonde Ole Einar Amlie i Melum i Skien.

Han uttalte seg til TA også for cirka seks uker siden, men kan ikke melde om at situasjonen for bøndene har blitt bedre, snarere tvert imot.

Informasjonen til Amlie bekreftes av konserndirektør Kjell S. Rakkens i Nortura, bøndenes eget selskap for matproduksjon: - Vi har en unormal økning når det gjelder innmelding av storfe til slakting.

1200 dyr

- Det er veldig stort trøkk nedenfra, mange er fortvilet. Og en bekjent av meg har meldt inn 1200 dyr, storfe, til slakt. Det er krise, forteller Amlie.

Han opplyser om at det ikke bare gjelder for de som driver med dyreproduksjon. Selv er han kornbonde og har formidable utfordringer knyttet til gjødsel- og drivstoff-priser.

- Dette legger jo demper på alle sider av virksomheten vår. Jeg har for min del aldri opplevd at kollegene mine har vært så avventende når det gjelder å så som i år. Og det er rundt disse tider at beslutningen skal tas og en må sette i gang for å sikre årets kortavlinger.

Økonomiske garantier

- Hva er løsningen?

- Det er at politikerne på høyest mulig nivå kommer med klare økonomiske garantier - og vi må få bedre betalt. Kostnadsmessig er det nå helt umulig, en ser det fort om en sammenligner med fjoråret. Altså vi må ha pengene på bordet. Folk er jo rasende over situasjonen som har oppstått.

Amlie er også av den oppfatning at en må, blant annet på grunn av krigen i Ukraina, se på lagringskapasiteten. - Jeg vet at Felleskjøpet jobber med dette for tida, og det er bra.

Et annet aspekt Amlie trekker fram: En rekke store kornbønder var allerede i gang, før prisstigningen på gjødsel tok av i fjor sommer, med å minke produksjonen av mathvete.

- Det fordi prisforskjellen mellom mat- og fôrhvete er for liten, i og med at produksjon av mathvete er dyrere og mer risikabelt enn produksjon av fôrhvete. Når situasjonen nå har tilspisset seg ytterligere, vil den trenden forsterke seg. Dette har også følger - både for produksjon, import og beredskap. Norsk korn er nå billigere enn importkorn.

Opp i Stortinget

Stortingsrepresentant Bård Hoksrud er bekymret for situasjonen og forteller at Fremskrittspartiet i forrige uke la fram et forslag som gikk på at regjeringen raskt må sikre ordninger som stimulerer til økt kornproduksjon. Men det endte kun i en vanlig komitebehandling, noe som skuffer Hoksrud:

- Alt denne regjeringen gjør er å vente og vente. Vi må handle nå, for kommer ikke kornet i bakken i tide, blir det ikke mat, sier Fremskrittsparti-politikeren.

- Hadde dette vært for et år siden, og hadde Trygve Slagsvold Vedum og Senterpartiet vært i opposisjon, hadde de støttet helhjertet opp om Fremskrittspartiets forslag, men det er tydeligvis andre boller i regjering.

Hoksrud peker på at norske bønder i disse dager planlegger hva de skal plante og så denne våren.

- Da holder det ikke med ord uten innhold fra regjeringen, og vi kan ikke vente til jordbruksoppgjøret i mai. Det vil komme for sent til å gi norske bønder økonomisk sikkerhet for å sette i gang produksjon av korn. Bøndene må raskt få vite hvilke rammebetingelser de får for å øke norsk matkornproduksjon.