Det var mektige krefter som hadde møtt fram for å feire den nyervervede verdensarvstatusen til industrianleggene i de to byene.

Blant de mange som hadde blitt invitert, var klima- og miljøminister Tine Sundtoft.

– Det er utrolig viktig at vi får tatt vare på og videreformidlet kunnskapen om Norges viktige industrihistorie, sa hun.

Utvikling

Og med statusen i boks, ser framtiden lovende ut for de gamle industribyene i Telemark. Planleggingen for hvordan det hele skal utnyttes, er allerede i gang.

– I dag feirer vi, men allerede i morgen skal vi begynne å jobbe for hvordan vi skal utvikle dette videre, til det beste for Telemark, lovet fylkesordfører Terje Riis-Johansen i sin tale.

Også ordfører i Notodden kommune, Jørn Christensen, ser lyst på framtiden.

– Det er klart at dette vil få store ringvirkninger både for kommunen og for resten av fylket. Hittil har det vært begrenset hva vi har kunnet sette i gang med, men nå som det har gått gjennom, kan vi starte på selve arbeidet.

Avgjørelsen falt 5. juli.

– Det var en stor dag for oss alle. En historisk dag for Notodden.

Historie

Blant de mange som gleder seg over at historien nå er sikret for framtiden, er Svein Richard Brandtzæg, konsernsjef i Norsk Hydro.

– Dette er praktisk talt Hydros vugge, og jeg gleder meg stort over at vi nå kan være med på å feire at det har fått verdensarvstatus. De som har stått på for dette har all grunn til å være stolte, understreket han.

Etter de innledende talene i Hydroparken på Notodden, gikk turen videre til Tinnoset, der jernbaneferja «Storegut» ventet på de vel hundre inviterte, som besto av politikere, næringslivsledere, representanter for riksantikvaren og en rekke andre som har vært involvert i den seks år lange prosessen.

I løpet av turen over Tinnsjøen var det mange fritidsbåter som slo følge "Storegut", og da båten nærmet seg Mæl, var de rundt 40 i tallet.

På Mæl ventet en stor folkemengde, korpsmusikk, og en skikkelig feiring, som neppe gjorde skam på den nyervervede statusen.

Verdensarvstatus:

«Verdensarven» eller Verdens kultur- og naturarvsteder (engelsk: UNESCO World Heritage Sites) er et program i regi av UNESCO for bevaring av et utvalg natur- og kultursteder på jorden.

Programmet ble startet 16. november 1972, da UNESCO vedtok en konvensjon om beskyttelse av kultur- og naturarven.