Det er informasjon som kommer fram i en orienteringssak i utvalg for helse og omsorg denne uka.

Bakgrunnen er at utvalget ønsker seg en jevnlig oppdatering vedrørende ventelistene i psykisk helse.

56 personer må vente

Forebyggende team/Rask psykisk helsehjelp har en gjennomsnittlig ventetid på åtte uker – det var 13 i juli. Det er 56 personer som må vente – mot 50 i juli.

Pågangen er fortsatt stor, heter det; 51 nye henvendelser kom i august.

Alvorlig

Tjenestetilbudet skal være under utvikling, og hjelpen har blitt bedre.

– Det blir blant annet tatt inn flere som har vært i behandling tidligere og med noe mer alvorlig problematikk og graden av selvmordsforebyggende arbeid er økt. Lavterskel psykisk helsehjelp har stor betydning spesielt i det selvmordsforebyggende arbeidet.

Venter i måneder

Psykisk helseteam her på sin side en ventetid på tre-fire måneder. I alt er det 17 personer som venter.

– Enheten har til nå i år, samlet hatt flere henvendelser og høyere inntak sammenlignet med samme tidspunkt i 2022. Antall aktive brukere av Hermans hus og Moflata nærmiljøtiltak øker også i takt med henvendelsene til Psykisk helseteam.

Psykisk helseteam, Rask psykisk helsehjelp og Forebyggende team har hatt et inntak på 36 personer i forrige måned.