Vanligvis har anleggstrafikken i forbindelse med utbyggingen av Osebakken Park på «Pappen» gått opp Vidars gate til Storgata. Osebakken Vel ble derfor bekymret da lastebilene ble ledet blant annet via Borgestadvegen og Teknikergata fra 2. august.

– Dette er meget uheldig da disse veiene ikke er egnet til denne type trafikk, skriver styret i velforeningen i en e-post til Porsgrunn kommune og entreprenøren Peab.

Minst mulig tungtrafikk

Velforeningen stilte blant annet spørsmål med hvorfor de ikke hadde blitt informert om denne vesentlige endringen i lokalmiljøet sitt.

– Vi fryktet at omleggingen skulle vare fram mot skolestart, men har nå fått bekreftet at den skal være ferdig i dag eller i morgen, sa Ruben Brøndbo, styreleder i Osebakken Vel, til TA tirsdag.

Porsgrunn kommune opplyser at de har valgt det mest skånsomme tidspunktet for å gjøre stengingen.

– Vi har et separeringsprosjekt hvor vi skiller ledningene som skal til kloakk og overvann i krysset mellom Løavegen og Vidarsgate. Dette gjorde at vi måtte stenge Vidarsgate og trafikken til Osebakken Park måtte gå et annet sted. Vi tok derfor kontakt med Peab for å høre når det er minst mulig tungtrafikk, og stengte veien i en uke, sier prosjektleder Ingvild Rydland i kommunalteknikk.

Åpnet

Gravingen har foregått blant annet i helga for å komme i mål.

– Det har blitt jobbet på kveldene og i hele helga. Det gjør at vi åpner i kveld, og da vil trafikken til og fra Osebakken Park igjen gå via Vidarsgate, sa Rydland til TA tirsdag.

Hun opplyser at beboerne fikk informasjon før trafikkomleggingen ble gjort.

– Det er gitt informasjon til Osebakken Vel og berørte beboere i anleggsområdet i forkant, sier prosjektlederen.

Det er ikke planlagt flere stengninger som gjør at ikke Vidarsgate kan brukes av trafikken til og fra Osebakken Park.