Esther Buer i helseutvalget kommer med uttalelsen.

Best om sommeren

– Hvorfor er det dumt å vente?

– Fordi det er nå om sommeren at det er mest naturlig å sette i gang med sosiale aktiviteter som det å spise middag. Det er lyst og fint, og alle er motiverte til å være sammen. Korona-isolasjonen har jo vært en lidelse, og det er de eldre som har hatt det verst, sier Esther Buer.

Utsetter

Hun har sendt en henvendelse om dette til kommunalsjefen: Har kommunen søkt om midler? Kommunalsjefen sendte henvendelsen videre til kulturavdelingen som svarte slik i går:

«Vi er i den innledende planleggingsfase og har fått klarsignal fra statsforvaltningen til å utsette gjennomføringen av tiltaket til høsten 2021».

Det heter også her at beskjeden fra Statsforvalteren er: «Tiltaket bør gjøres en uke våren/sommeren 2021, når smittevern er forsvarlig.»

Betaler også selv

Buer er ikke tilfreds med svaret fra kommunen:

– Jeg tenker at det er en grunn til at Statsforvalteren har hatt som kriterier at Skien skal gjennomføre dette våren/sommeren 2021 – altså pengene må brukes nå!

– Dette er for eldre hjemmeboende over 65 år. Kommunen må eventuelt hente og bringe for dem som trenger det – dette kan da ikke være så vanskelig i praksis. De kan bruke restaurantene i Skien som har lidd under pandemien. Merk at middagen heller ikke er gratis, den enkelte må selv ut med et beløp.

I informasjonen fra myndighetene angående siste punkt er slik: «Egenbetaling for de eldre er maksimalt 125 kr for en god hovedrett».