Noe av det siste ordfører Robin Kåss i Porsgrunn sa torsdag, da bystyret i Porsgrunn behandlet en interpellasjon om riksveg 36, var at Skien fikk passe på sine prosjekter, fram til Porsgrunn, men ikke slik at det var behov for ny kryssing, så skulle Porsgrunn passe på sine prosjekter.

Vel vitende om at samferdselsminister Jon-Ivar Nygård har gitt beskjed om at skal man komme noen vei så må kommunene og Statens vegvesen være enige om veien videre.

Mandag ga Statens vegvesen beskjed om at de ikke kommer til å se videre på en løsning med høybru over elva. Men dette hjelper ikke for ordfører Kåss.

– Er litt bevegelse

TA var i kontakt med Kåss søndag. Da forteller han at det har vært litt bevegelse i forhold til Statens vegvesens ønsker om å utrede nye løsninger over elva.

– Det har vært litt bevegelse knyttet til selve brua. Men det er fortsatt betydelig avstand, men bra at vegvesenet kom med noen innspill, sa Kåss søndag.

Så kom beskjeden fra Statens vegvesen i en pressemelding i form av et innlegg mandag.

Ikke godt nok

Men for Kåss er det ikke bare en bru som er problemet. Men hele strekningen fra elva til Klevstrand. Han ønsker heller ingen utredning for denne strekningen.

– Starter vi en kommuneplan på et slikt stort tilleggsprosjekt lager vi store føringer for bypakka og skaper mye usikkerhet for berørte bydeler og grunneiere, sier han.

– Men vi er nærmere løsning på den måten at vegvesenet har dempet kravet om bru, men jeg kan aldri tenke meg at vi lander noe på denne siden av sommeren, sier Kåss.

Ikke full enighet

Da bystyret i Porsgrunn behandlet interpellasjonen fra Gunnar West Sørlie torsdag, kom det også tydelig fram at det ikke er fullt så stor grad av enighet i det politiske miljøet i Porsgrunn som man har fått inntrykk av etter formannskapets behandling. Ikke minst er det tydelig at Høyre er splittet i saken.

– Men, vi får se hva som skjer. Jeg tror det er lurt at alle bruker litt tid til å tenke seg om, sier ordfører Robin Kåss. Og holder døra på gløtt.