Gå til sidens hovedinnhold

Varsler fare for jordskred - nå skal det bøtte ned

Artikkelen er over 1 år gammel

NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat) har nå sendt ut varsel om jordskredfare for store deler av Telemark.

Varslet for Telemark er gult farevarsel, som tilsier moderat fare for jordskred.

NVE skriver på sin nettside at det ventes mye nedbør over deler av Østlandet. Opp mot 30–40 millimeter i løpet av torsdag.

– Det ventes noen skredhendelser. Enkelte store hendelser kan forekomme. Utsatte bane- og veistrekninger kan bli stengt. Utglidninger og rask bevegelse av vannmettet jord i bratte skråninger kan forekomme, skriver de.

Rådet fra direktoratet er å holde stikkrenner, kummer og andre vannveier fri for snø/is, grus, søppel, kvist og løv.

– Tette vannveier med oppdemmet vann kan forårsake skred, skriver NVE.

De skriver også at grunnvannstanden og vannmetningsgraden i bakken fortsatt er svært høy. Bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring er spesielt utsatt.