Varslet for Telemark er gult farevarsel, som tilsier moderat fare for jordskred.

NVE skriver på sin nettside at det ventes mye nedbør over deler av Østlandet. Opp mot 30–40 millimeter i løpet av torsdag.

– Det ventes noen skredhendelser. Enkelte store hendelser kan forekomme. Utsatte bane- og veistrekninger kan bli stengt. Utglidninger og rask bevegelse av vannmettet jord i bratte skråninger kan forekomme, skriver de.

Rådet fra direktoratet er å holde stikkrenner, kummer og andre vannveier fri for snø/is, grus, søppel, kvist og løv.

– Tette vannveier med oppdemmet vann kan forårsake skred, skriver NVE.

De skriver også at grunnvannstanden og vannmetningsgraden i bakken fortsatt er svært høy. Bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring er spesielt utsatt.