– Porsgrund Historielag og Stiftelsen Porsgrunnsmuseene vil takke alle som har bidratt til at driftsstøtten til museene ikke ble avkortet. Denne takken går ikke minst også til alle politikerne som til slutt innså at et kutt ikke ville løse den uenigheten som fortsatt er til stede. Vi kan forsikre om at vi fortsatt ikke har gitt opp håpet om å komme til enighet med kommunen, og er, som vi hele tiden har vært, åpne for dialog, skriver leder av stiftelsen, Haavard Gjestland, i en melding torsdag morgen.

En stor delegasjon fra stiftelsen, og andre med stort hjerte for kulturarven og museene de forvalter, møtte opp da Utvalg for barn, unge og kultur hadde sitt møte i Brevik rådhus tirsdag.

De var der for én sak, en sak som har skapt storm de siste dagene.

Rådmannen innstilte nemlig på en halvering i støtten, fra 400 000 til 200 000, til stiftelsen Porsgrunnsmuseene. Videre at tilskuddet skulle øremerkes nødvendige driftskostnader på bygninger, samt formidling.

– Selv om kommunen anerkjenner SPMs engasjement og bidrag for ivaretakelse av kulturarven og det historiske området, er det utfordrende å videreføre understøttelsen av en aktør som motsetter seg kommunen i dens planer, lød deler av begrunnelsen fra rådmannen.

Kommunen ønsker å overta eierskapet til alle bygningene på Sjøfartsområdet, og konflikten mellom partene har blitt kraftig tilspisset de siste årene. Kommunen har «mål om å kunne vedlikeholde og utvikle bygningene for å fylle dem med aktivitet og gjøre området til et levende byrom med historisk sus», og mener altså stiftelsen kommer til kort i dette arbeidet.

Stiftelsen på sin side reagerer sterkt på kommunen framgangsmåte og mener de forsøkes skvist ut med skitne metoder.

– Kommunen har nå gått inn for å benytte tvangsmiddelet å strupe driftsstøtte til stiftelsen. Rådmannen legger ikke skjul på at dette er et straffetiltak for å tvinge stiftelsen til å gi opp. Det foreslåtte beløpet på 200.000 kroner dekker ikke engang utgifter til sikkerhet for brann og innbrudd, årlige vedlikeholdsavtaler for tekniske anlegg og forsikringer, uttalte Gjestland i forbindelse med en pressekonferanse tidligere denne uken, omtalt i PD.

Det var etter forslag fremmet av KrF det ble flertall for å opprettholde støtten på 400 000 kroner.

Den underliggende konflikten mellom kommunen og stiftelsen ligger der imidlertid ennå.

– Rådmannen har fortsatt tro på at det lar seg gjøre å komme til en enighet om eierskap og ansvar for sjøfartsområde. Samtidig bør arbeidet med prosjekt «levende byrom med historisk sus» videreføres for å utarbeide en helhetlig plan med innspill fra ulike aktører og interessenter. En endelig, konkret plan for området, dets bygninger og innhold vil kunne danne plattform for videresamarbeid både med SPM og andre aktører, heter det i saksframlegget fra rådmannen.

Kommunen har varslet ny rettssak mot stiftelsen.

Harmoni i Brevik

For anledningen, i gamle Brevik bymuseum, var for øvrig Brevik historielag invitert til å presentere seg for utvalget. Ikke tilfeldig. Her hersker nemlig fred og harmoni og bare god dialog mellom frivilligheten og kommunen. Det er en tilsvarende modell de har fått til i Brevik kommunen ønsker å få til med stiftelsen i Porsgrunn.

Utvalget gikk inn for rådmannens innstilling om 200 000 kroner i støtte til historielaget i Brevik. Disse midlene er ikke øremerket, slik midlene til Stiftelsen Porsgrunnsmuseene er.