Det går fram av et brev til Skien kommune, faktisk datert 17. mai.

Guvernør i Nord-Dakota, Doug Burgum, står bak, og han skriver det i forbindelse med at Minot-ordfører Tom Ross med sin delegasjon gjestet Skien, fra 14. mai til 18. mai.

Skiens ordfører, Hedda Foss Five, var ansvarlig for invitasjonen som ble sendt i februar.

Formelt kommer USA-besøket opp som en orienteringssak i formannskapet om kort tid.

Sterk norsk arv

Guvernør Doug Burgum innleder brevet slik:

- På vegne av folket i Nord-Dakota ber vi om å rette en varm hilsen til samfunnet i Skien. Nord-Dakota er stolt av de sterke vennskapsbåndene som eksisterer mellom folkene våre og er takknemlig for den pågående støtten og samarbeidet mellom lokalsamfunnene våre.

Guvernøren opplyser om at Nord-Dakota har en sterk norsk arv, der nesten 30 prosent av befolkningen i delstaten oppgir å ha norske røtter.

- Vi er stolte av å ha en av de største norsk-amerikanske befolkninger i USA.

Han setter dessuten tydelig pris på bidraget fra de norske vennene.

Minot har spesielt en dyp forbindelse med Norge på grunn av sin vennskapsby-forbindelse med Skien, framholder guvernøren og videre:

- Dette partnerskapet har tillatt oss å utveksle ideer, fremme gjensidig forståelse og feire de mange tingene vi har til felles.

Salutt og barnetog

Det framgår av dokumentene fra administrasjonen at Skiens samarbeid med Minot startet opp på begynnelsen av 1980-tallet - og at det har vært en jevnlig kontakt mellom byene.

Delegasjonen fra Minot (ordføreren pluss åtte personer) skal ha vært godt fornøyd med skiensbesøket som blant annet inkluderte salutt og barnetog i Skien og et besøk på Morgedal museum.

Mulig det kan oppfattes som en kuriositet, men på slutten saksdokumentet skrives dette om sakens effekt: "På kort sikt er det åpenbare klimautslipp knyttet til flyreise, men på lang sikt kan det tenkes at ny kunnskap om avfallshåndtering i Grenland kan bidra positivt til klima og miljø i Nord-Dakota."