Gå til sidens hovedinnhold

Vant kampen for bassenget: – Så flott

ULEFOSS: Bassenget på Dagsrud blir spart til stor glede for revmatikerne. Det var ett av flere kuttforslag som ble reddet av det store flertallet.

Det kommer nærmest automatisk opp som et salderingsforslag i Nome kommune. Bare i år har bassenget stått i fare to ganger.

Det blir mottatt med stor glede av Anne Marie Smeplass. Hun er leder i Nome revmatikerforening.

– Bevares, så flott det var bra.

Mulighetsstudie

I harde kutt-tider vil ikke kommunestyret bare gi 340 000 kroner til bassenget, de gir også 100 000 kroner ekstra til en mulighetsstudie, slik at bassenget kan bli rustet opp.

Dermed vil bassenget gå en helt annen framtid i møte.

– Hvis vi ruster opp bassenget nå, kan vi ikke legge det ned til høsten, sier ordfører Bjørg Tveito Lundefaret.

Hun har mottatt mange positive signaler etter at det ble klart at Ap og Sp ville støtte bassenget.

– Vi må være klar over at det er det eneste svømmetilbudet vi har i kommunen. Det er mange som vanligvis ikke sier noe, som har sagt at det er fint at vi tar vare på bassenget.

Nå blir Sparebankstiftelsen Telemark – Holla og Lunde, satt på saken.

– Vi er i dialog med dem, så får vi se hva det ender med.

Daglig leder Guri Ramtoft i sparebankstiftelsen sier at de vil vurdere bassenget som et hvilket som helst idrettsanlegg som søker om penger.

– Vi har aldri tenkt på at vi kunne få penger til bassenget, og alltid sett på det som et kommunalt anliggende, sier Smeplass. Hun er glad for at engasjementet har vært med på å påvirke politikerne.

Remusrapporten har vist hvor viktig varme basseng er revmatikerne. Muskel- og skjelettsykdom er den sykdomsgruppen som rammer flest og koster mest i Norge. Over en million nordmenn, nordmenn, nesten en av fem innbyggere, har ulike former for muskel- og skjelettsykdom (dette inkluderer revmatisk sykdom). Dette er den største enkeltårsaken til sykefravær i Norge.

Folkehelseinstituttet har beregnet at muskel- og skjelettsykdommer utgjør 11 prosent av det samlede «helsetapet» i Norge 2016. De samlede samfunnskostnadene relatert til muskel- og skjelettsykdommer i 2016 var på over 255 milliarder kroner.

Hun er også glad for at Frisklivsentralen blir bevart.

– Dette henger sammen med bassenget. Det er veldig bra.

Harde kutt

Likevel er det tøffe avgjørelser som er tatt av et samlet kommunestyret. Flertallet med Ap og Sp har gitt en stilling tilbake til helse- og omsorgsetaten.

– Så får de avgjøre hvor det er best å putte den stillingen, sier ordføreren.

Kutt i nattevakter i hjemmetjenesten, ble det advart mot fra Emilie Sandsodden fra sykepleierforbundet.

Av andre større ting vil flertallet styrke oppvekstetaten, og ikke privatisere kommunale veier. Eller gi veien tilbake til oppsitterne som Høyre formulerte det. De fikk støtte av MDG, men ikke av flertallet.

Mange verbalforslag

Under budsjettdebatten kommer det mange verbalforslag, men de færreste får noe gjennomslag.

Men Frp kunne innkassere en seier for forslaget om kartlegge behovet til småbarnsforeldre i barnehagen. I tillegg å gi penger til å la stjerna skinne. Det var kjøp av to julestjerner til Vakre Lunde og Vakre Ulefoss som blir dekket inn av å holde stortingsvalg på en dag.

MDG fikk sitt forslag revidert, men Nome kommune skal jobbe aktivt mot matsvinn etter modell fra Sandefjord. Saken går videre til SU-utvalget.

Et forslag som fra ordføreren ble vedtatt. En intensjonsavtale om mobilmast i Helgen – 275 000 kroner er allerede satt fra disposisjonsfondet.

Et tallforslag fra Frp falt mot kun sine egne to stemmer.

Ordfører Bjørg Tveito Lundefaret var fornøyd med at svært mange som vanligvis ikke sier noe, gikk til talerstolen.

– Det var bare et fåtall som ikke sa noe. Vi har et fint kommunestyre, slår hun fast.

Kommenterte godtgjørelser

Eli Landsdal kommenterte politikergodtgjørelsene, og hennes omfattende regnskap viste at politikerne satt igjen med ca. 46 kroner i timen etter timelange forberedelser og diskusjoner i partiene. Ekstra vanskelig var det for henne som småbarnsmor og fersk politiker.

Gjennomgangstonen var det at var harde og vanskelige kutt.

– Året budsjetthøst har vært den tøffeste – den tøffeste siden årtusenskiftet. Før har vi kuttet til beinet, nå skjærer vi inn i beinet, sa Vidar Høglid (Sp).

Britt Tobro (Ap) var bekymret for kutt i nattevaktene, og håpet at det var mulig å lykkes med å se alle nattevakttjenestene i en sammenheng, slik at belastningen ikke ble for stor.

Lisa Mikkelsen påpekte at debatten ikke var så veldig oppløftende.

– Vi må slutte å slokke branner og tenke mer helhetlig.

Unngå Robek

Men de store kuttene må gjøres for å unngå Register om betinget godkjenning og kontroll (Robek). Der har Nome kommune tidligere havnet i i 2010–2011 og 2016–18.

Underskuddet ligger foreløpig an til å bli 19 millioner i år, dette må dekkes inn i løpet av to år for unngå en nyinnmelding i Robek. 32 årsverk kan forsvinne. Men i mest mulig grad skal en unngå å ta faste stillinger. Det framlagte forslaget fra kommunedirektøren inneholdt et kutt på 23,5 millioner kroner.