Det handler om «Østlandets beste uterom», en konkurranse arrangert av Norsk kommunalteknisk forening og Norske anleggsgartnere og landskapsentreprenører.

Kåringen fant sted torsdag.

Finale i Skien

Vinner i klassen for byområder ble Tiedemannsparken i Oslo, levert av bymiljøetaten, mens klassen for tettsteder og friområder ble vunnet av Sletta park – Sørumsand i Lillestrøm.

Det blir norgesfinale i Skien i juni.

Enormt

Om Tiedemannsparken uttaler juryen blant annet:

«Enormt prosjekt. Gjenåpning av bekkeløp og mulighet for håndtering av overvann er et viktig element i dette prosjektet. Kombinasjonen gangveier og grusstier kombinert med elveåpningen gir ett løft for folkehelsen. Mange små plasser.»

Om Sletta park:

«Område er strategisk lagt mellom boligbebyggelsen og handelsområdet. Det er lagt inn gode forbindelser som vil øke bruksfrekvensen og funksjonen parken gir. Fallsand er brukt under lekeapparat, ser ut til å være god overvannshåndtering, med regnbed, grusdekke og or. Lekeapparatene er estetisk fine, og benker ser ut til å være lagd til parken.»

Hederlig omtale

Selv om Skien og Porsgrunns bidrag ikke vant, fikk de omtale:

Om Landmannstorget/Landmannsparken:

«Klare og gode forbindelser i et sentrum. Fontene som stimulerer til lek og åpner område som en destinasjon for småbarnsforeldre. Gode sittebenker og en solfylt plen. Dette gjør at parken har en bred brukergruppe og treffer de aller fleste. Ser ut til å være gjennomgående gode lederlinjer, godt belyst. Let å drive skjøtsel. Savner grønt tak på service bygg som kunne bidratt til å håndtere overvann, og kunne tilført ende mer grønt i området.»

Franklintorget:

«Området har et stort nedslagsområde for bruk og setter fotgjengeren i fokus og nedgraderer bilens dominans over veikrysset på en veldig god måte. Få elementer i veien og greie delelinjer gjør det tilgjengelig for svaksynte, selv om noe mer fokus kunne vært på dette. God filtrering av overvann ved bruk av grus i underkant av vegetasjon. Område framstår som et blankt ark og kan utstyres med funksjoner avhengig av årstider. »