Vann- og avløpsprosjektet til 33 millioner: - Mange hyttefolk og fastboende vil kople seg på

Dersom værgudene er med på laget er vann- og avløpsledningen fra Portør til Ellingsvika klar til å tas i bruk første halvår 2021.