– Vi skal bidra til et maktskifte i Porsgrunn, uttalte ordførerkandidaten Sverre Siljan den gang. Nå må de avfinne seg med å være et småparti. Sammen med Høyre og Frp har de riktignok for lengst gått ut med en erklæring om borgerlig samarbeid.

3200 forhåndsstemmer

Da 3200 forhåndsstemmer ble offentliggjort ved 21-tiden i går viste resultatet 151 stemmer til det som startet som et protestparti i kjølvannet av skolenedleggelser. Tilsvarende antall stemmer som Venstre.

En liten andel av de totale stemmene til tross, det er uansett langt fra 10 mandater som ble resultatet i fjor.

Som forventet, erkjenner partiets ordførerkandidat Sverre Siljan.

– Vi var og er forberedt på nedgang. De nær 18 prosentene vi hadde ved sist valg har vi skjønt lenge var urealistisk, sier Siljan.

Han tok likevel forhåndsstemmene med en klype salt.

– Vi håper og tror på 4–5 representanter, sier Siljan.

– Men det er en stor utfordring å drive et tverrpolitisk parti som vi gjør. Jeg tenkte meg godt om da jeg stilte opp denne gang, men i og med at vi hadde en borgerlig plattform å gå ut med ville jeg være med, sier Siljan.