Fylkestinget har nå konstituert seg og Svein Tore Løkslid, Ap, fra Hjartdl er valgt som ny fylkesordfører med Hans Edvard Askjer, Krf, som fylkesvaraordfører. Løkslid ble valgt med 23 mot 17 stemmer, avgitt for tidligere fylkesordører Terje Riis-Johansen. Duesund fikk 23 stemmer mot 18 avgitt for Gunn Marit Helgesen, H.

Det betyr at Løkslid også fikk støtte fra representanter som ikke inngår i dagens flertallsallianse i fylkestinget, som består av Ap, Krf, SV og Rødt.

Riis-Johansen ble foreslått som fylkesordører av Gunn Marit Helgesen og Høyre.

Debatt om økning

Men det hele startet med en voldsom debatt i forhold til et forslag om å øke fylkesutvalget fra 13 til 15 representanter. Bare noen måneder etter at fylkestinget vedtok å øke fra 11 til 13 representanter.

- Jeg synes det er trist for skattebetalerne at de skal få denne ekstrautgiften, var kommentaren fra den nyvalgte fylkestingsrepresentanten Bård Hoksrud.

- Dette er politikkens uvesen. Her setter man politikken litt i vanry, for dette er ikke et resultat av valget, men et resultat av forhandlingene, sier tidligere fylkesordfører Gunn Marit Helgesen.

Fylkesutvalget

Som medlemmer av fylkesutvalget er valgt Sven Tore Løkslid, Tone Berge Hansen, Jørund A. Ruud og Maja Foss Five fra Ap. Hans Edvard Askjer og Knut Duesund fra Krf, Charlotte Therkelsen Sætersdal, Rødt, Ådne Naper, SV, Knut Morten Johansen og Gry-Anette Rekanes Amundsen fra Frp, Gunn Marit Helgesen og Edvard Mæland, H, Beate Marie Dahl Eide og Terje Riis-Johansen, Sp og Olav Kasland, Venstre.

Hovedutvalgene

Hovedutvalg for kompetanse skal de neste fire årene ledes av Maja Foss Five, Ap med Ådne Naper, SV som nestleder. Hovedutvalget for næring skal ledes av Jørund A. Ruud, Ap, med Eva Markset Lia, Ap, som nestleder. Hovedutvalg for samferdsel skal ledes av Knut Duesund, Krf, med Birger Hovden, Ap, som nestleder. Hovedutvalg for kultur skal ledes av Tone Berge Hansen, Ap, med Bjørn Rudborg, Ap, som nestleder.

Kontrollutvalget skal som sedvane ledes av opposisjonen, her er Per Lykke, H, valgt til leder, med Einfrid Halvorsen, Ap, som nestleder.