Huseiernes Landsforbunds (HL) årlige rapport om kommunal eiendomsskatt viser at hele 12 av 18 kommuner i Telemark nå krever eiendomsskatt på bolig. Bø og Notodden er dyrest, mens de seks kommunene Fyresdal, Kviteseid, Seljord, Tinn, Tokke og Vinje klarer seg uten eiendomsskatt.

Les også: 56 prosent ønsker den bort

– Tendensen er klar, vi ser at flere kommuner innfører eiendomsskatt og at flere øker skattenivået, sier advokat Thor Johan K. Larsen, som er leder i Huseiernes Landsforbund avdeling Telemark. Han er klar på at HL vil ha bort eiendomsskatten.

– Boligen er allerede et skatteobjekt gjennom formuesskatten og dokumentavgiften. Så det er ikke rettferdig at den skal beskattes for tredje gang. Eiendomsskatten tar heller ikke hensyn til huseierens gjeld, inntekt eller formue, så den rammer blindt. En som er i etableringsfasen blir tatt like hardt som en som er eldre, veletablert og som tjener godt, sier Larsen.

- En ekstrem forskjell

Han mener at det er blitt for enkelt for politikere å innføre eiendomsskatt når kommuneøkonomien er skral.

– Jeg foreslår at politikerne heller tar en ordentlig gjennomgang av kostnadssiden og ser hva de kan spare inn litt på. Hvis vi ser til nabofylket vårt Vestfold, så er det der bare to av 14 kommuner som har eiendomsskatt, så det er en ekstrem forskjell fra Telemark. Og det er også vilkårlig hvordan kommunene regner ut eiendomsskatten. Noen tar utgangspunkt i boligens likningsverdi, mens andre har et annet system. Loven gir mulighet til å kreve inn skatt på inntil sju promille av verdien på boligen. I Telemark har tre av kommunene i dag den høyeste skattesatsen. Kommunene har også mulighet til å gi fritak for nye boliger i inntil 20 år. I Telemark er det kun Nome og Sauherad som gir fritak for nye boliger, opplyser Larsen.

Han forklarer at en kommune som innfører eiendomsskatt ikke kan endre eiendomsskatten de første 10 åra etter hovedtaksering. Han ville derfor ikke følt seg for rolig, om han bodde i en kommune hvor det er lenge siden forrige taksering.

– Jeg skjønner heller ikke hvorfor Bø og Notodden skal være så dyre, når andre kommuner klarer seg uten. Eiendomsskatt demper også lysten på tilflytting, så eiendomsskatt har mye flere ulemper enn fordeler. Dette er også ei utfordring til politikerne, for jeg vil tro at en del velgere er opptatt av hva politikerne tenker om dette. Det bør de være tydelige på overfor velgerne, mener Larsen.

Porsgrunn økte eiendomsskatten

OgI Porsgrunn var det nylig stor debatt rund eiendomsskatten.

Og det endte med at eiendomsskatten i Porsgrunn fikk økt skattesats fra 3,6 til 5,6 promille. Høyre, Fremskrittspartiet og By og Nær ønsket noe annet. Høyres ordførerkandidat, Esben Storvand, sier at de ville beholde eiendomsskatten på det nivået den var og utsette sykehjemsutbygginga i to år.

– Usosial beskatning

– Eiendomsskatt er en usosial beskatning som rammer skjevt. For mange unge nyetablerte par med høy belåning så er det i praksis banken som eier boligen. Og så har du pensjonister som har brukt boligen til sparing. En enslig må da betale det samme som et par. Og i forhold til næringslivet, så ser vi at gårdeierne sliter med å skaffe leietakere. Da vil eiendomsskatt gjøre det enda vanskeligere. I det store bildet så virker det riktig at et bredt flertall i Stortinget blir enige om en ny skattereform – men det er ikke gjort over natta, sier Storvand, som konstaterer at han var dypt uenig med Aps ordførerkandidat Robin Kåss, som mener at de ikke kan vente lenger med å sette i gang utbygging av to nye sykehjem.

– Utbygginga er i gang begge steder, og som et ansvarlig parti så skal vi om vi kommer til makta selvfølgelig sørge for at det blir gjennomført. Men vi mener at vi kunne ha løst dette ved å bruke litt mindre ressurser, sier Storvand, som ikke kan forstå at en utsettelse ville vært «uansvarlig». Han har snakket med tre fagfolk, som på generelt grunnlag har sagt at det ville vært fullt mulig å få til ei midlertidig utbedring ved St. Hansåsen sykehjem, både på kort og lengre sikt.

Ordførerkandidat for Ap, Robin Kåss, er enig i at eiendomsskatt ikke er den mest «treffsikre» skatten. Kåss mener imidlertid at regjeringas endringer på formuesbeskatning har skjøvet en større del av regninga over på kommunene.

– I 45 nye kommuner

– Det er 45 nye kommuner som har innført eiendomsskatt nå, deriblant Bergen. Høyre, Frp og By og Nær ville utsette sykehjemmene og investeringer i skole, men da skyver de bare regninga foran seg, og da ville vi fått en stor «smell» senere. Lav eiendomsskatt er en viktig sak det, men sykehjem og skole er viktigst. Det er ikke noe mål for oss å ha høyest mulig eiendomsskatt, men det blir flere eldre i Porsgrunn, sier Kåss, som mener det er godt dokumentert at noe må gjøres med St. Hansåsen sykehjem nå.

– Og det kan ikke skje før det er fraflytta, sier Kåss.