Arbeiderpartiet er blitt enige med KrF, Miljøpartiet de grønne og Senterpartiet om samarbeid for de kommende fire år. I tillegg åpnes det opp for et valgteknisk samarbeid med Rødt og Sv.

I tillegg til ordfører og varaordfører skal Arbeiderpartiet også ha to utvalgsledere mens Tord Samdal fra KrF blir leder i utvalget for barn, unge og kultur.

Det er dermed første gang på mange år at Arbeiderpartiet både har ordfører og varaordfører.