Hun er en av de mange som stemmer i Porsgrunn i dag. TAs utsendte møtte henne på rådhuset i Porsgrunn.

- Hva har du tenkt å stemme?

- Å nei du, vi har hemmelig valg i Norge, det har jeg ikke tenkt å si, svarer Solveig Riise.

Hun sitter i rullestol og har med seg en medhjelper, Leif Refsdal. 

ERFARING

- Du kan ikke bli påvirket av ham da?

- Nei, jeg prøver å unngå påvirkning og har jo fått en del erfaring opp gjennom årene.

- Er det mange på din alder som stemmer i år?

- Nei, det vet jeg ikke, men for meg er det viktig å være med.

GREIT OG LETTVINT

Trym Staal Eggen benytter også anledningen til å avgi stemme på rådhuset i Porsgrunn:

- Jeg synes det greit og lettvint å stemme i rådhuset midt i sentrum av byen. Og det er av betydning å benytte stemmeretten, selv om jeg ikke er fanatisk på det området.

- Hva er den viktigste saken for deg i valget?

- Jeg er veldig opptatt av jernbanetilknytning og ser gjerne at det legges bybane helt til Brevik.

LITT KØ

Stemmestyreleder i rådhuset, Marit Skraastad, melder om en jevn strøm av velgere, både i dag og i går. Hun sier videre:

- Det har vært litt kø til tider, men alt har gått fint, folk er positive – selv om noen har klaget over at ytterdøra var tung. 16-åringene kan velge i Porsgrunn, og mange av dem stiller blide og stolte over å kunne gjøre det.

- Hvordan tar dere imot funksjonshemmede som har med seg ledsager?

- Vi har ingen problemer med det, men vi har en medarbeider som følger med dem inn i valglokalet og forsikrer seg om at det ikke skjer en upassende påvirkning.