Arbeiderpartiet og Rødt sikrer seg rent flertall i Kragerø. Rødt gjør et kjempevalg å får 16,2 prosent. Arbeiderpartiet går også fram og får 36,8 prosent. Dette betyr 13 mandater til Ap og 6 mandater tli Rødt, og dermed rent flertall i Kragerø.

Høyre gjør et veldig dårlig valg og mister seks mandater mens Frp gjør et godt valg og går fram slik at de får fem representanter i det nye kommunestyret.

Men det er helt klart at det blir et ordførerskifte i Kragerø. Det skal mye til at Jone Blikra og Charlotte Terkelsen Sæterdal ikke klarer å utnytte det flertallet som velgerne har gitt.