For det er ikke bare i Kragerø ordførerkandidaten til partiet Rødt troner på topp. En gjennomgang av alle tilgjengelige lister etter valget viser at Charlotte Therkelsen Sætersdal har fått 278 slengere. Dermed rett før ordfører Jon Pieter Flølo i Bamble, med 277. Men der er det også langt flere som stemmer. Disse to er for øvrig i en særklasse blant politikerne i Telemark.

Til sammenlikning var det ingen i Skien som fikk over 150 slengere.

Er veldig ydmyk

– Dette er jo ganske overraskende. Jeg kjente jo tallene i Kragerø, men ikke at det ikke var andre som fikk flere slengere andre steder, sier Charlotte Therkelsen Sætersdal.

– Jeg blir jo helt overveldet. Men tror vel at en av grunnene er at jeg er veldig glad i å prate med masse forskjellige folk. Dette tyder kanskje på at jeg klarer det på en skikkelig måte.

En ombudsmann

Når hun blir bedt om å beskrive seg selv som politiker sier hun det på denne måten.

– Jeg er veldig opptatt av det å være en ombudsmann. Det å være en talsperson for grupper som kanskje ikke når fram på samme måte som mange andre. Jeg er opptatt av å ikke være vinglete, jeg ønsker å stå stødig. Folk skal vite at når de gir meg tillit skal de også vite hva de får, sier hun.

Kan bli varaordfører

Forhandlingene i Kragerø er ikke avsluttet. Men Jone Blikra fra Ap har allerede utpekt henne som varaordfører.

– Det har jeg ingen formening om nå. Men jeg gleder meg til å kunne komme i posisjon. Det å få tid til å jobbe med politikk på en annen måte i dag, Være deltidspolitiker. Det blir på en måte en helt ny verden. Noe av det som blir viktig for meg er å prøve å være med å skape et bedre politisk klima. For det har ikke vært bra i Kragerø, verken i perioden som nå er ute, eller i valgkampen. Det har vært litt for mye stygt, sier fylkets mest populære politiker.