Det har vært dramatikk til siste stund. For da klokken var 21.30 kom beskjeden om at Senterpartiets Torstein Dahl var på vei inn døra hos Hallgeir Kjeldal og Arbeiderpartiet. Samtalene med de borgerlige partiene var brutt.

- Dette hadde jeg vel ikke regnet med, det kom egentlig som en stor overraskelse, sier Hallgeir Kjeldal til TA, like etter at Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Venstre har underskrevet avtalen.

- Vi har blitt enige om et samarbeid med Senterpartiet og Venstre. Rødt blir med i et valgteknisk samarbeid, sier Hallgeir Kjeldal.

Uventet utfall

At Arbeiderpartiet skulle ende opp med ordføreren til slutt var uventet. De fleste regnet med at de borgerlige skulle bli enige med Sp og Venstre.

Men Høyre ville ikke gi fra seg så mange posisjoner som man først hadde forhandlet seg fram til søndag. Klokken 21.30 måtte de borgerlige bare innse at Senterpariet og Venstre ikke var fornøyde og at de da henvendte seg til Arbeiderpartiet.

– Nå er det opp til Senterpartiet, var beskjeden fra ordfører Jon Pieter Flølo, som bare måtte vente på at Sp skulle bestemme seg. Mens Hallgeir Kjeldal satt i møte som ville bestemme om han ble ordfører eller ikke.

På bakbeina

Det hele skulle egentlig være avgjort. Høyre, Frp, Sp og Venstre hadde forhandlet seg fram til en avtale søndag kveld.

– Det gjenstår bare å signere, sa Knut Magnus.

Utgangspunktet var at Senterpartiet skulle få varaordføreren.

Men da begynte det å murre internt i Høyre. Gi fra seg varaordførerposisjonen når de var det tredje største partiet, det ville ikke partiets organer være med på. Dermed måtte forhandlingene starte opp igjen på kvelden.

– Her er ingen ting avgjort, var den klare beskjeden fra varaordfører Unni Brekka Kiøsterud, da hun gikk til nytt møte klokken 19.30.

Politisk spill

Gjennom hele den siste uka, helga og mandag har det vært et omfattende politisk spill i Bamble. Der de politiske hestehandlene mer eller mindre har løpt i skytteltrafikk mellom partigruppene.

Lenge så det ut til at Arbeiderpartiet skulle bli enige med Senterpartiet, KrF og Venstre. Helt til Venstre fant ut at det ville de ikke være med på lenger.

– Vi ville få altfor lite ut av det i et samarbeid med både Sp og KrF, sier Knut Magnus i Venstre.

Ut og sammen igjen

Magnus og Venstre brøt dermed samarbeidet, men tok det opp igjen. Og i stedet for å gå tilbake til Arbeiderpartiet og Hallgeir Kjeldal, gikk de direkte til Høyre og Frp.

– Jeg opplever dette som et uredelig spill, sier Hallgeir Kjeldal.

– Vi hadde ingen signaler om at vi ikke skulle få dette på plass. Når det ble splittelse mellom sentrumspartiene og Venstre samt Sp ville forhandle videre, kom de ikke engang tilbake til oss, de ga oss ikke en sjanse. Dette er ikke noe bra spill, sier Hallgeir Kjeldal.