– Vi ønsker å prøve dette ut, for vi tror det vil gjøre integreringsarbeid enklere. At det da vil være lettere for folk med litt annerledes navn skal ha lettere for å komme gjennom nåløyet til et intervju, sier Marianne Yndestad, førstekandidat for SV i Bamble foran dagens valg.

– Vi sier ikke at dette er noe kommunen bør gjøre på alle type stillinger. Men et prøveprosjekt der vi kan prøve det ut innenfor noen områder. En mulighet kan for eksempel være innenfor helsefagstillinger. Her er det mange kvinner som søker og det er mange med en annen bakgrunn som søker. Kanskje vil det være lettere for disse å nå fram. Vi mener i alle fall at dette er verdt å prøve, som en forsøksordning og som et ledd i integreringsarbeid, sier Marianne Yndestad.