Det ble med «kuppforsøket», Arbeiderpartiets toppkandidat, som har styrt kommunen i fire år, får tillit i nye fire år.

Bak seg har Homme samtlige av de øvrige partiene i kommunestyret, bortsett fra Senterpartiet.

På «sidelinjen»

Senterpartiets forsøk på å fjerne Homme som ordfører, førte i stedet til at paritet ble satt på «sidelinjen», noe Oma Dahle, Senterpartiets ordførerkandidat har litt vanskelig for å svelge.

Spesielt er hun overrasket over at Fremskrittspartiet valgt e å støtte Homme.

Ville har Enger

Oma Dahle innrømmer at hun og Senterpartiet ønske en annen ordfører enn Homme.

– Vi mener at KrFs Geir Christian Enger ville være en mer samlende ordfører enn Homme.

– Det var med denne bakgrunn at vi tilbød Kristelig Folkeparti ordføreren, men slik gikk det altså ikke. Noe en må ta til etterretning, sier Oma Dahle.

– Men er det ikke naturlig at Arbeiderpartiet som det klart største partiet får ordføreren?

– I politikken er alt mulig. Da jeg satt som ordfører, ble jeg beskyldt for ikke å være en samlende ordfører, det samme mener jeg og Senterpartiet om Homme. Selv om vi gikk litt tilbake, så gjorde vi et godt valg.

– Fornøyd

Sittende ordfører Halvor Homme er svært tilfreds med at han nå får en solid kommunestyregruppe bak seg.

– I tillegg til Arbeiderpartiet har Kristelig Folkeparti, Høyre og Fremskrittspartiet 12 representanter mot Senterpartiets fem, sier Homme.

Formannskap

Han legger ikke skjul på at han synes utspillet fra Senterpartiet var høyst merkverdig.

– Arbeiderpartiet har gjort et veldig godt valg i kommunen, det ville vært helt feil om jeg ikke fikk fortsette, sier han og legger til de fire partiene er blant annet enige om fokus på pleie og omsorg, frivillig arbeid og universell utforming, for å nevne noe.

Det nye formannskapet vil bestå av Halvor Homme, ordfører og Runa Vee Tveit (Ap), Geir Christian Enger (KrF), som blir varaordfører, Kristine Sandall (H) og Anne-Nora Oma Dahle (Sp).