Det var heldigvis ingen utvekslingsstudenter fra USN i Ukraina da Russland gikk til angrep; imidlertid var det noen i nabolandet Moldova, som nå har innført unntakstilstand på grunn av situasjonen på den andre siden av grensen. Derfor tok USN kontakt med studentene og bad dem reise hjem umiddelbart.

– Kort fortalt hadde vi fire studenter i Moldova som nå er kommet hjem via Romania. Studentene ble landfraktet til Romanias hovedstad, Bucureşti, og fløy hjem derfra, forteller Aasen.

Ukrainske og russiske studenter i Norge

Ifølge Aasen har USN ingen utvekslingsstudenter fra ukrainske eller russiske universiteter dette semesteret, – men det finnes studenter fra både Ukraina og Russland som på egen hånd har kommet for å ta internasjonale gradsstudier i Norge.

– Vi ha rundt 15 studenter både fra Ukraina og Russland som vi følger opp med tilbud om individuelle samtaler. I nær fremtid skal vi også prøve å samle dem alle, sånn at vi kan få i gang en dialog og gi dem informasjon, sier Aasen.

Han sier at USN prioriterer å ta vare på alle studenter uansett for de kommer fra. De har satt sammen et hjelpeapparat med medarbeidere som skal gi støtte til de ukrainske og russiske studentene og imøtekomme deres ulike behov.

– For eksempel har studentene her problemer med å få kontakt med banken, så det er også noe vi må finne ut av. Men det området som plager dem mest er nok engstelse og bekymring. Vi er veldig opptatt av god dialog, og det er én av grunnen til at vi vil samle studentene fra begge land, sier Aasen.

I tillegg til de utenlandske studentene jobber USN også med å tilby støtte til norske studenter med ukrainsk eller russisk bakgrunn.

Mulige sanksjoner mot Russland

Aasen erklærer at USN offisielt støtter uttalelsen fra Universitets- og høgskolerådet som fordømmer de russiske angrepene på Ukraina. Han forteller også til TA at de ble invitert til et møtet med statsråden tirsdag ettermiddag hvor de vil få vite hvordan universitetene skal forholde seg til Russland fremover.

– Det kan være at i løpet av kort tid så vil kultur, forskning og høyere utdanning bli med på sanksjonene mot Russland. I prinsippet betyr det at avtaler vi har med Russland ikke blir fulgt og alle forskningsprosjekter blir satt på pause. Men vi vet ikke hvordan det blir ennå, sier Aasen.

– Når vi tar avstand fra Russland som vi gjør nå, er det viktig å få frem at vi er imot Russlands som stat og ikke det russiske folk. Vi tar vare på våre studenter fra begge land.