Byggmagasinet i Telemark - Kommersielt innhold

Lokalt samarbeid gir bedre resultater

Tre selvstendige firmaer med lokal forankring er samlet under ett i Grenland Tekhus. Hvert firma sørger for optimal kvalitet på sitt fagområde, og tilbyr et komplett rådgivermiljø for byggebransjen. Kunnskapen førte dem sammen. Erfaringene tar dem videre.

Adresse
Lyngbakkveien 5, 3736 Skien


http://www.grenlandtekhus.no/
Tlf: 35 58 83 00

Siden begynnelsen av 1970-tallet har bedriftene A.L. Høyer Skien AS, Erichsen & Horgen AS og Malnes & Endresen AS samarbeidet. 

I 2002 ble de samlokalisert på Nenset i Skien. 

De tre firmaene arbeider tverrfaglig innen markedsområdene bygg og anlegg, energi og miljø, industri og infrastruktur. 

Målet var å kunne tilby en komplett pakke for teknisk prosjektering. 

– Vi er tre selvstendige firmaer, som fordyper oss i hver våre fagområder, men som samarbeider. Vi er en lokal gruppe som kjenner hverandre og er vant til å jobbe sammen. Dermed kan vi tilby en komplett prosjekteringspakke. Kunden trenger kun forholde seg til én person, forteller Jørn Lindgren, daglig leder i A.L. Høyer Skien. 

Sammen er vi sterke

A.L. Høyer Skien er eid lokalt og har i dag 12 ansatte, som gir råd om byggeteknikk, prosjektadministrasjon og tilstandskontroll.

Oppdragene spenner fra store prosjekter innen industri og offentlige bygg til mindre prosjekter som tilbygg, rehabilitering og ombygging. 

Grenland Tekhus er et komplett rådgivermiljø for byggebransjen.

Erichsen & Horgen er et selvstendig rådgiverfirma innen VVS, klima, kulde, energi, automatisering/ITB, bygningsfysikk, brannteknikk, vann og miljø. De jobber med prosjektering av alle typer landbaserte bygg for industriell, privat og offentlig sektor. Firmaet har totalt 175 ansatte, hvorav 18 personer jobber ved kontoret i Skien. 

Siste firma i trekløveret er Malnes & Endresen, et rådgiverfirma innen elektronikk, tele- og automatisering. De tilbyr rådgivende tjenester innen tekniske/økonomiske utredninger, prosjektering, anbuds- og kontraktsbehandling, anleggskontroll og teknisk byggledelse, samt opplegg for forvaltning, drift og vedlikehold. På Grenlandskontoret er de åtte ansatte.

Firmaene er alle spesialister, og fordyper seg i hver sine fagområder. Tilgangen til kompetanse og nye ideer er stor. Sammen bygger de relasjoner og tilegner seg kunnskap. Resultatet er at de i fellesskap finner de optimale løsningene og oppnår bedre resultater på kortere tid.

Grenland Tekhus jobber med samspillprosjekter, totalentrepriser, delentrepriser og hovedentrepriser.

Kunnskap førte oss sammen. Erfaringene tok oss videre.
Grenland Tekhus AS
Den nye kirken i Porsgrunn er blant prosjektene til Grenland Tekhus.

Blant oppdragsgiverne står alt fra store, tunge industriaktører til offentlige sektor og privat næringsliv. Uansett hvem kunden er, jobber Grenland Tekhus for å finne de optimale løsningene for prosjektet.

– I noen tilfeller jobber vi tett med hverandre. Andre ganger jobber vi hver for oss. Uansett så legger vi vekt på kvalitet i arbeidet og kunden skal alltid føle seg trygg på at helheten i prosjektet blir ivaretatt, sier Lindgren.

Han forteller videre at alle tre firmaene er blant de største i sine fagdisipliner. Sammen er de ett av de største rådgivende miljøene i regionen. Firmaene har engasjerte og dyktige ingeniører som trives med sine spennende arbeidsoppgaver. Samtidig er firmaene små nok til at de ansatte kan ta en aktiv rolle i hele prosjektet de jobber med. Grenland Tekhus har også et stimulerende og nytenkende miljø, hvor alle de ansatte holder seg a jour og oppdatert gjennom flittig deltagelse i etterutdanningskurs og satsing på spesielle innovative prosjekter. Dette gir muligheter for å kunne konkurrere med de store flerfaglige aktørene i bransjen. 

RHI Fusion Plant er et annet av prosjektene Grenland Tekhus har vært involvert i.

Stolt av sin lokale tilknytning

Det tette samarbeidet har også medført at de har utviklet arbeidsmetoder for å finne gode løsninger på en kostnadseffektiv måte. Det jobbes kontinuerlig med kompetanseheving blant medarbeiderne. De bruker det siste innen avanserte modellering- og beregningsverktøy.

Alle tre firmaene ønsker også flere medarbeidere. Enten du er ingeniør eller sivilingeniør, nyutdannet eller har lenger erfaring og med interesse for noen av deres fagområder, ønsker de å høre fra deg.

Grenland Tekhus påtar seg oppdrag i Østlandsområdet og Sørlandet. De har blant annet prosjektert de bygningsmessige og tekniske anleggene på Halden Fengsel, Norges største fengsel. 
For øyeblikket jobber de sammen på Norges største og mest avanserte laboratoriebygg (65 000 kvadratmeter), Livsvitenskapsbygget på Gaustad i Oslo.

På merittlisten står også en rekke lokale prosjekter: Den nye kirken i Porsgrunn, Slippen (Porsgrunn Næringspark), RHI Fusion Plant i Porsgrunn, Tokke Kulturhus Dalen og Helle Skole i Kragerø.

Store oppdragsgivere er industrien på Herøya og Rafnes og Sykehuset Telemark. 

De tre firmaene er godt forankret i lokalmiljøet og stolte av å være en del av den lokale utviklingen. Sammen bygger de relasjoner og tilegner seg kunnskap.

A.L. Høyer Skien, Erichsen & Horgen og Malnes & Endresen er enig i at tett samarbeid gir bedre resultater! 

Grenland Tekhus AS

• Hos Grenland TEKHUS arbeider vi tverrfaglig innen markedsområdene bygg og anlegg, energi og miljø, industri og infrastruktur.
• Sammen er vi et av de største rådgivende miljøene i vår region.
• Vi jobber med samspillsprosjekter, totalentrepriser, delentrepriser og hovedentrepriser.
• Blant våre kunder finnes alt fra store, tunge industriaktører via offentlige sektor til privat næringsliv. Uansett hvem kunden er, jobber vi for å finne de optimale løsningene for prosjektet.
• Bedriftene på bygget er alle spesialister, og vi fordyper oss i hver våre fagområder.
• Når vi løfter blikket er tilgangen til kompetanse og nye ideer stor.
• Sammen bygger vi relasjoner og tilegner oss kunnskap.
• Resultatet er at vi i fellesskap finner de optimale løsningene.
• Det er dette som er så unikt med Grenland TEKHUS. Vi jobber helhetlig og tett fra prosjektets begynnelse til slutt, samtidig som hvert firma sørger for optimal kvalitet på sitt fagområde. Fordi vi kjenner hverandre godt, oppnår vi bedre resultater på kortere tid.

Fagområder:
• Prosjektadministrasjon
• Rådgivning og prosjektering innen bygg, VVS og elektrofag
• Teknisk byggledelse
• Energirådgivning og energimerking
• Tilstandskontroll av bygg og tekniske installasjoner
• Miljørådgivning, inneklima og miljøkartlegging
• LCC-analyser
• Bygningsfysikk brannteknisk rådgivning

Livsvitenskapsbygget

A.L. Høyer Skien AS

📞 35 58 83 00

✉️ firmapost@alhoyer-skien.no 

💻 https://www.alhoyer-skien.no/

Gir råd om byggeteknikk, prosjektadministrasjon og tilstandskontroll. Våre oppdrag spenner fra store prosjekter innen industri og offentlige bygg til mindre prosjekter som tilbygg, rehabilitering og ombygging.

Vi jobber både med totalentrepriser, byggherrestyrte delentrepriser og hovedentrepriser.

Erichsen & Horgen AS

📞 35 58 85 00

✉️ http://skien@erichsen-horgen.no

💻 https://www.erichsen-horgen.no/

Er et selvstendig rådgiverfirma innen VVS, klima, kulde, energi og miljø. Vi jobber med prosjektering av alle typer landbaserte bygg for industriell, privat og offentlig sektor.

Vi bistår våre kunder gjennom hele prosessen fra forprosjekt via detaljplanlegging, til oppfølging og utprøving av tekniske anlegg. På Grenlandskontoret er vi 18 ansatte.

Ingeniørfirma Malnes & Endresen AS

📞 23 24 57 00

💻 http://www.me.no/

Er et selvstendig rådgiverfirma innen elektroteknikk, tele- og automatisering. Vi tilbyr rådgivende tjenester innen tekniske/økonomiske utredninger, prosjektering, anbuds- og kontraktsbehandling, anleggskontroll og teknisk byggledelse, samt opplegg for forvaltning, drift og vedlikehold.

Våre kunder inkluderer både industriell, offentlig og privat sektor. På Grenlandskontoret er vi åtte ansatte.