Har du gått over i en ny tilværelse som student fra nyttår, er det viktig å være godt forberedt. Dette gjelder spesielt hvis du skal begynne på privatskole.

Det er mye å holde styr på – det være seg tidsfrister, kostnader, hva du forplikter deg til i kontrakten og hva som inngår i prisen.

Følger du sjekklisten til Forbrukerombudet, skaffer du deg en god oversikt og reduserer sjansen for at noe blir utelatt.

TIDSFRISTER

- Husk å takke ja til skoleplassen du vil ha før fristen utløper

- Dersom ikke tidspunktet for oppstart passer, bør du undersøke om manglende oppmøte medfører at du mister plassen

- Betal eksamensavgift og eventuelle skolepenger i tide

- Husk fristene for oppmelding til kurs, fag og eksamen

FORPLIKTELSER

- Hvor mye koster studiet - hva inngår i prisen?

- Måtte du betale et gebyr da du sa ja til skoleplassen? Sjekk om du kan få refundert beløpet dersom du ombestemmer deg

- Hvor mye må du betale dersom du sier fra deg plassen før studiestart? Og hva koster det dersom du hopper av etter at studiene er i gang?

- Hvilke regler gjelder hvis du har vært syk?

- Skal du si opp avtalen, bør du gjøre det skriftlig

MISNØYE

- Ta opp saken med skolen snarest. Vær konkret.

- Ha en skriftlig oversikt over det du er misfornøyd med.

- Er du fremdeles misfornøyd etter å ha tatt opp saken, bør du klage skriftlig

- Undersøk om skolen tilbyr at saken din kan håndteres av en klagenemd

- Andre instanser som kan være nyttige er Jussbuss eller studentorganisasjoner