Det var i kommunestyremøtet mandag kveld ordføreren åpnet saksbehandlingen om framtiden rundt Gullbring med å si noen ord. Hun fortalte blant annet at hun hadde hatt god dialog med representanter fra Studentsamskipnaden og Universitetet i Sør-Øst Norge om situasjonen rundt Gullbring.

– Varaordfører og jeg var i kontakt med USN tidligere i dag. De liker ikke retorikken som blir brukt i mediedebatten. De reagerer på at det blir brukt ord som oss og dem, men sannheten er jo at det et vi, sa Siri Blichfeldt Dyrland (Sp).

- Me er bekymra

I leserbrev og kommentarer på Facebook blir det av enkelte motstandere av salg pekt på SSN som en kommersiell aktør og i et leserbrev til blant annet TA 30. november skrev en rekke innbyggere med tilknytning til USN at: «me er bekymra for dei haldningane som kjem til overflata der USN/SSN blir framstilt som sjølve problemet og ikkje ein del av ei løysing».

Ordføreren sa det på denne måten på mandag kveld:

– USN og Studentsamskipnaden (SSN) har kun gitt et tilbud fordi de har et reelt behov for lokaler. De er klare for å diskutere enn annen form for samarbeid uavhengig av modell og er innstilt på å ha en god dialog med kommunen uansett utfall. Jeg håper vi kan dempe konflikten og restarte prosessen.

Dundret på mot administrasjonen

Organiseringen av Gullbring har i utgangspunktet to alternativer, slik ting er nå. Enten at SSN kjøper anlegget for 40 millioner kroner og leier ut lokaler til kommunen for fem millioner kroner, eventuelt at kommunen fortsetter som eier gjennom sitt eget selskap Bø kommunale eiendomsselskap (BKE).

Etter ordførerens innledning var ordet fritt. Den tydeligste var Senterpartiets Einar Fagerås. Han mente at administrasjonen hadde sviktet tidligere vedtak som ga dem i oppgave om å greie ut for BKE-eierskapet.

– Jeg hadde ærlig talt forventa meg mer enn det vi nå har fått. Jeg savner viljen til å gå inn med et reelt ønske om alternativer til et salg til USN. Jeg godtar ikke begrensningene i arbeidet kommunedirektøren har gitt.

Fagerås mener det faktum at Gullbring ikke har gått konkurs med begrenset tilskudd opp igjennom årene beviser at det er et potensial der med riktig «backing».

I tillegg til å komme med utilslørt kritikk av kommunedirektøren mente han også at formannskapet måtte tåle kritikk for mangelfull oppfølging og krav til administrasjonens arbeid.

– Jeg har full tiltro til SSN, men jeg er primært ute etter mer kunnskap.

Får mye å gjøre

Om sider vedtok et soleklart flertall i kommunestyret at administrasjonen skal fullføre en helhetlig utredning av BKE som eier av Gullbring med forslag til vedtekter, aksjonæravtale på lik linje med den som allerede er utarbeida med SSN. I tillegg de økonomiske konsekvenser ved at BKE kjøper bygget og nødvendig rehabilitering med en investeringsramme på rundt 20 millioner kroner.

Det blir også presisert at det må «utgreiast kva for konsekvensar dei to alternativa vil ha for Midt-Telemark kommune som vertskommune for USN, som kulturell tenesteytar og for drifta av Gullbringhuset». Det ble også bedt om en vurdering av potensialet selve tomta kan ha for kommunen ved å bruke den til Gullbring 3 eller lokalisering av ny ungdomsskole.

Alt denne jobben skal administrasjonen ved Terje Kili og BKE stå for i tide til kommunestyremøtet 3. februar 2020. Så gjenstår det å se om politikerne er fornøyde da eller om de utsetter for n'te gang.