SISTE: Klokken 14.19 opplyses det at hendelsen er under kontroll og faren er over.

Det har torsdag ettermiddag oppstått en uønsket hendelse ved Herøya industripark i Porsgrunn. Klokken 13.40 melder redningsstaben ved industriparken at det er snakk om en lokal alarm.

Herøya industripark har rutinemessig etablert redningsstab.

Industriparken opplyser at hendelsen ikke skal være til fare for omgivelsene.

Denne gangen er det et støvfilter i forbindelse med ovnene på Eramet som har gått varmt.

- Det virker som om situasjonen er håndterbar, sier Oddvar Gjerde ved Industrivernet på Herøya til TA.

Dette filteret kjøles nå ned. Dersom dette ikke gjøres kan det i verste fall skje en eksplosjon

Industrivernet er på skadestedet sammen med nødetatene.

Sist gang det var en uønsket hendelse på industriparken kom det kraftig gul røyk fra området. Den gang var det snakk om lekkasje av nitrosegass fra en av Yaras fabrikker.