– Ta dette på alvor, og gjør noe med det

AKSJONERER MOT FARLIG KRYSS: Bodil Kleppe og Gordon Kleppe er blant flere på Herøya som fortviler over Herøyakrysset. Trafikk er enorm og gående har vanskeligheter med å komme seg over gata, lysanlegget fungerer ikke, og bilistene respekterer ikke fartsgrensene, opplyser de.

AKSJONERER MOT FARLIG KRYSS: Bodil Kleppe og Gordon Kleppe er blant flere på Herøya som fortviler over Herøyakrysset. Trafikk er enorm og gående har vanskeligheter med å komme seg over gata, lysanlegget fungerer ikke, og bilistene respekterer ikke fartsgrensene, opplyser de.

Artikkelen er over 5 år gammel

PORSGRUNN: – Må det skje en alvorlig ulykke før politikere og myndigheter våkner? Herøyakrysset er livsfarlig for barn og eldre. Nå har lyset gått her i tillegg. Ta dette på alvor, er bønnen fra aksjonister på Herøya.

DEL

Gordon Kleppe, initiativtager til «Ingen å miste»-aksjonen, hadde med seg Bodil Kleppe fra Herøya nærmiljøsenter da han møtte TA.

Kleppe har på vegne av en rekke ulike personer, skole og lag på Herøya sendt en oppfordring til politikere og administrasjon i Porsgrunn kommune - men også til Yara og industriparken. Kjerna i dette er:

Strakstiltak for bedring av farlig vei/lyskryss på Herøya. Konkret betyr det:

  • Iverksett vedtatt planer.
  • Etabler rundkjøring og fotgjengerovergang i krysset Herøyavegen/Fjordgata eller minimum sett lysregulering i drift.
  • Etabler miljøgate i Fjordgata.
  • Reduser hastighet til 40 km/t i Fjordgata.

NYE INDUSTRIPLANER

– Det har vært jobbet lenge med Herøya-krysset, men det var etter en presentasjon av Yaras nye planer for om lag 14 dager siden at jeg for min del våknet, sier Kleppe.

– Det vil bli mer tungtrafikk gjennom Herøya på vei til industriparken.

KJØRER FOR FORT

– På morgenen og ettermiddagen er det store vanskeligheter for barn og eldre å komme seg over gata, barna skal på skolen og de eldre på postkontoret. Bilene kjører langt over fartsgrensene, og det har blitt verre de siste årene. På toppen av dette virker ikke lenger lysene i krysset. Det øker risikoen for de som må passere.

ET SPØRSMÅL OM TID

– Men kommunen har en stram økonomi?

– Ja, men det må da for eksempel være mulig å se dette i sammenheng med «Bypakke Grenland».

Kleppe forteller at han selv har observert en kollisjon i krysset, og det har vært andre som har ført til personskader.

– Det er bare et tidsspørsmål før det skjer en dødsulykke. Og noen ganger frykter jeg for at det er først da at folk våkner, derfor sier vi i fra nå – før det skjer.

En side av saken påpekes av Bodil Kleppe: – Mange bilister gjør det de kan for å slippe å kjøre i krysset, og dermed velger de å kjøre inn i boligfeltet isteden – med de farer det innebærer.

Aksjonistene viser til reguleringsplanen for Herøya og stiller spørsmål omkring rekkefølgekrav til industrien knyttet til vei. De viser også til at det på Herøyaveien i snitt per døgn går 14 200 kjøretøy. Det er et høyt tall - E18 ved Moheim har 13 400.

Et annet poeng er at yrkessjåførene er bekymret, spesielt i forhold til dette med barn.

DET JOBBES MED

Saksbehandler Einar Barosen i Porsgrunn kommune forsikrer om at det jobbes med saken både i kommunen og i Statens vegvesen.

– Det elektriske anlegget har kollapset. Et nytt kommer. Men det er et prosjekt som må planlegges nøye, vi satser på å ha det klart i løpet av høsten. Og det er dessuten snakk om fartsdempende tiltak. Dermed må det avsettes penger, det vil koste millioner kroner å utbedre krysset.

TUNGTRAFIKKEN MÅ GÅ

– Kan tungtrafikken gå et annet sted?

– Nei, det skal transporteres til havna i Brevik og til Oslo. Derimot er det vesentlig å sette fokus på sjåførene og deres kjøreadferd. Denne saken slipper vi ikke og vil følge opp med tett dialog med vegvesenet.

Artikkeltags